Rekonstruovaný úsek je dlouhý přibližně 5,6 km. Rychlost vlaků na opravené trati se zvýší až na 100 km/h. Součástí rekonstrukce byla sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž kolejového roštu včetně štěrkového lože, zřízení nového železničního svršku a také úpravy mostů.

Instalováno bylo nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání.

Dalším cílem stavby bylo vytvoření podmínek nejen pro výstavbu nové tratě na letiště, ale také pro napojení na průmyslovou zónu. Stávající vlečka bude zrušena a nahrazena vlečkou novou. Na uvolněném místě vznikne území pro potřeby investorů v průmyslové zóně a zároveň se odstraní stávající úrovňové křížení vlečky se silnicí druhé třídy, která bude přivaděčem dálnice D47.

Železniční trať k mošnovskému letišti se začala stavět před čtvrt rokem. Má stát přes 580 mil. korun a hotova má být do konce roku 2014.

Související