Zvolená varianta vyjde podle hodnotitelů dráž a bude komplikovanější. Výhodou je ale skutečnost, že po výměně vozovky nebude nutné do komunikace dlouhodobě investovat. Původní odhad ceny oprav 160 km dálnice počítal s částkou 20 mld. korun, kvůli snížení ceny v první vlně tendrů nicméně ministerstvo dopravy odhad upřesnilo na necelých 15 mld. korun.

Metoda fragmentace betonových bloků a jejich přetažení silnější vrstvou asfaltu by podle Jančury vyšla na zhruba 5 mld. korun. Po zhruba 10 až 15 letech by ale vyžadovala rozsáhlejší investici v podobě obnovy opravy asfaltového povrchu. Navrhované rozšíření vozovky do středního dělícího pásu na místo do stran by dále znamenalo riziko možného proražení svodidel kvůli nedodržení potřebné šířky pásu a tedy i rozestupu mezi svodidly, uvádí se ve zprávě. Navíc by tato varianta neumožňovala vyčerpat zhruba 8 mld. korun, jejichž čerpání z fondů EU předpokládá ministerstvo dopravy.

Studie vycházela z hodnocení 39 odborníků z ČVUT, Vysokého učení technického v Brně, Centra dopravního výzkumu, projekčních firem nebo například Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, kteří na základě otázek hodnotili možná rizika u zmíněných variant opravy dálnice. Právě zvolenou formu otázek kritizoval zastánce fragmentace, ředitel poradenské firmy Mott Macdonald Jiří Petrák. Podle něj výsledky zdeformovaly návodně položené otázky, které u měně odborných respondentů například z řad autodopravců vedly k tomu, že vybrali variantu prosazovanou zadavatelem studie, řekl ČTK.

Generální ředitel ŘSD Pavel Kočica naopak považuje výsledek studie za důležité potvrzení toho, že ŘSD v opravách postupovalo správně. Třípruhová dálnice bude při stávajícím nárůstu dopravy potřebná nejprve v roce 2040, nynější modernizace s budoucím rozšířením přesto počítá a předpokládá stavbu nových mostů v šířce odpovídající šestipruhové komunikaci, uvádí studie.

Jančura, který je majitelem společnosti Student Agency provozující autobusovou dopravu mimo jiné i na trase Praha - Brno, napadl plány ŘSD na modernizaci dálnice letos v březnu s tím, že je předražená a požadoval okamžité zastavení tendrů na opravy prvních úseků. Kvůli opravám se očekávaly rozsáhlé dopravní komplikace na D1, které by řadu lidí mohly ze silniční dopravy odvést k železniční dopravě. Tato očekávání se ale nakonec nenaplnila.

Související