Server lidovky.cz uvedl, že Pošvářová byla odvolána na hodinu a byl jí zabaven mobilní telefon.

„Zpráva (České geologické služby) hájí zájmy státu v právních sporech a já jsem ji odmítla vydat, aby se neoslabovala pozice státu," řekla ČTK odvolaná šéfka kontrolního oddělení Pošvářová s tím, že je přesvědčená, že současné vedení ŘSD v čele s generálním ředitelem Pavlem Kočicou zájmy státu nehájí, ale naopak je poškozuje.

Ředitelství silnic přitom začátkem ledna odmítlo návrh Eurovie na opravy D47, který byl pro stát podle dostupných informací nevýhodný. „Chtěl bych zdůraznit, že odchodem paní Pošvářové se naše zamítavé stanovisko k poslednímu návrhu společnosti Eurovia v souvislosti s řešením problematického úseku D47 nemění," uvedl šéf ŘSD Kočica.

Podle něj Pošvářová svým vystupováním a jednáním vytvářela negativní atmosféru a stupňovala napětí mezi ostatními zaměstnanci. Práce útvaru pro kontrolu kvality se prý nacházela v poslední době na hranicích naprostého chaosu a útvar neplnil zadané úkoly.

„Zpráva České geologické služby má dokazovat, že štěrkový materiál v tělese dálnice byl nahrazený struskou, která mění své fyzikální vlastnosti a bobtná, což je důvodem zvlnění dálnice," uvedla Pošvářová.

Podle jejího sdělení má dokument sloužit pro rozšíření žaloby proti Eurovii, a není proto možné jej předávat mimo komisi k D47, jejíž předsedkyní ještě do nedávna byla právě Pošvářová. Rozšířením zprávy v rámci ŘSD hrozí, že materiál unikne mimo státní organizaci, dodala.

Před nástupem do ŘSD působila Pošvářová jako soudní znalkyně, která kontrolovala mosty pro společnost Mott MacDonald. Odtud byla propuštěna poté, co veřejně upozornila na rezavějící mosty na D47. Během působení v ŘSD v otevřeném dopisu spolu s dalšími pracovníky kontrolního úseku kritizovala korupční prostředí ve firmě a podléhání vlivu stavebních společností.

Související