„Současně zůstávají v platnosti dodatečná opatření ruské celní správy, podle kterých přestal být na některých celních úřadech karnet TIR k 1. prosinci 2013 akceptován. Podle webu Federální celní služby se jedná o tyto pobočky: Centrální, Jižní, Severo-kavkazská, Volžská, Uralská, Sibiřská, Poskovská, Sebežská, Kingiseppská a Kaliningradská, dále pak úřady Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo a Vnukovo,“ říká David Martiš, ředitel provozu přeprav DB Schenker. 

Dodatečná opatření neplatí na celních úřadech Vybor, Karelia a Murmansk. Zároveň se také nevztahují na operace TIR zahájené v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu. 

Karnet TIR je celní doklad, který nahrazuje celní jistinu až do výše 50 tis. dolarů, tento systém jištění byl zaveden v roce 1949 v rámci Evropy. Dohoda usnadňuje silniční přepravu mezi jednotlivými zeměmi a stojí na pěti nezbytných pilířích – například přepravci musí přepravovat zboží v celně bezpečných vozidlech nebo kontejnerech či zboží je doprovázeno mezinárodně uznávaným karnetem atd.

Ruská federace patří také mezi státy, které byly od 1. 1. 2014 dle Všeobecného systému preferencí EU vyřazeny ze seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, které mohly využívat preferenční přístup na trh EU. Tato úprava bude pro české dovozce znamenat zásadní změnu v podobě výše cla, které doposud nebylo vyměřováno, podle celního tarifu bez možnosti uplatnění preference. Podle informací z ČSÚ bylo z Ruska do České republiky od ledna 2012 do ledna 2013 dovezeno zboží v celkové hodnotě přes 168 miliard korun.

 

Související