V první fázi náboru Amazon hledá zaměstnance na manažerské a podpůrné pozice například do oddělení logistiky, financí a lidských zdrojů. Proces náboru logistických pracovníků pro skladování a expedování zboží začne ve druhé fázi, na jaře 2015.

„Těší nás pokrok, který ve výstavbě tohoto distribučního centra vidíme a rádi bychom poděkovali všem partnerům za jejich úsilí a podporu,“ řekl Tim Collins, ředitel Amazonu pro Evropu, a dodal: „Rádi bychom poděkovali českým úřadů a vládě za jejich podporu.“

„Jsme rádi, že se Amazon rozhodl vybudovat nové logistické centrum v Dobrovízi. Podobně jako centrum pro vrácené zboží, tak i toto logistické centrum vytvoří řadu nových pracovních míst a tím přispěje naší ekonomice i k naší snaze o další profilování České republiky jako významného logistického regionu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Otevřením nových distribučních center v České republice a Polsku Amazon reaguje na rostoucí požadavky ze strany zákazníků napříč Evropou. Umístění České republiky ve středu Evropy a snadný přístup k velkému množství zaměstnanců byly klíčovými důvody, které stály za rozhodnutím umístit sem distribuční centrum.

Související