Koncern General Motors zavřel svou belgickou továrnu v roce 2010. Přístav bude nyní tuto lokalitu, která se rozkládá na 96 hektarech, kupovat a plánuje její rozvoj.

OPEL BELGIUM DSC site

„Díky celkové rozloze i svému umístění uprostřed přístavu je lokalita unikátní,“ říká Annik Dirkx, mluvčí Antwerp Port Authority. „Taková místa jsou neocenitelná, protože přilákají nové firmy a vytvoří nová pracovní místa. Každý projekt navržený pro tuto lokalitu bude hodnocen podle přidané hodnoty, kterou vytvoří pro region.“

Antverpy jsou druhým největším přístavem Evropy po Rotterdamu. Většina nákladu sem připlouvá v kontejnerech, přístav je ale významný i přepravou volně loženého nákladu a zejména rozsáhlým petrochemickým klastrem.

Kromě samotného námořního přístavu má lokalita na pravém břehu řeky Šeldy přímé napojení na silniční, železniční i říční síť.

Nachází se zde také největší přístavní zdymadlo světa, v roce 2016 by měla být otevřena nová, ještě větší plavební komora.

Antverpy se loni staly podle studie realitně-poradenské společnosti Colliers International nejlepším logistickým centrem Evropy před Rotterdamem a Düsseldorfem.

Související