Transakce Sale & Leaseback představuje možnost řízení cash flow u dlouhodobých aktiv, kterými nemovitosti rozhodně jsou. Zájem je především ze strany majitelů kancelářských objektů nebo industriálních nemovitostí.

Majitelé ztrácejí povinnost starat se o majetek, získávají další finanční prostředky pro svůj rozvoj, přičemž předmětné nemovitosti jsou jim nadále k dispozici.

„Domníváme se, že jde o nový narůstající trend, ve kterém se firmy snaží využít peníze alokované ve vlastnictví nemovitostí do investic rozvoje či nových akvizic. Sale & Leaseback, coby nástroj řízení likvidity, také pomáhá firmám vylepšit finanční ukazatele. Velmi dobré klíčové finanční ukazatele pak přispívají ke zvýšení úvěrové bonity firmy. A s lepší bonitou může společnost získat další zdroje financí pro své podnikání,“ komentuje trend Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE.

Ta na přelomu roku 2013 a 2014 úspěšně završila transakci Sale & Leaseback průmyslového objektu společnosti Bang & Olufsen v Kopřivnici o výměře 16 400 m2 pronajímatelných ploch, který zůstává nadále v průmyslovém areálu s patnáctiletou nájemní smlouvou.

„Aby se dalo hovořit o transakci Sale & Leaseback, prodej nemovitosti musí být propojen se zpětným pronájmem objektu na dobu nejméně pěti let, doporučujeme ale deset a více let, což má pozitivní vliv na výši kupní ceny objektu,“ vysvětluje Jan Hospodář, Head of Sales and Acquisitions společnosti CBRE.

Související