Stavba společně s dalšími již dokončenými, rozestavěnými nebo připravovanými úseky zajišťuje průjezd prvního tranzitního koridoru pražským dopravním uzlem pro osobní i nákladní dopravu.

Stavba je součástí mezinárodního koridoru ve směru Berlín – Praha – Vídeň. Cílem zahájené modernizace je upravit parametry kolejí, a odstranit tak jednotlivá omezení rychlosti. Tím bude zajištěna i dostatečná kapacita dráhy a dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, oznámila SŽDC v tiskové zprávě.

Práce na více než 10km úseku začaly již v závěru loňského roku a plánují se na 30 měsíců. Dokončeny by tedy měly být nejpozději do poloviny roku 2016.

Nejvýznamnější přínosy se budou týkat osobní dálkové dopravy. Zvýší se maximální rychlost až na 160 km/h. Díky novému typu kolejového svršku s pružným upevněním by měla trať po rekonstrukci zajistit vyšší komfort cestování, uvedlo SŽDC.

Realizace stavby bude probíhat postupně za omezeného, případně přerušeného železničního provozu v navrhovaných výlukách.

Modernizaci za 1,36 mld. korun realizuje společnost Viamont DSP. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií až do 83 % celkové ceny.

Související