Rok 2013 patřil pilotnímu projektu zavedení nového čárového kódu GS1 DataBar. Na počátku bylo rozhodnuto o implementaci verze standardu GS1 DataBar Expanded obsahující GTIN, údaje o hmotnosti a datu doporučené spotřeby. Označeny měly být výrobky ze skupiny privátní značky COOP. Podle zadání projektu měl značení realizovat výrobce.

Protože skenování symbolů GS1 DataBar se mělo provádět pouze ve vybraných prodejnách, všechny výrobky musejí být označeny současně také RCN (Restricted Circulation Number). 

Zapojení dodavatelů mléčných výrobků 

V další fázi byli do projektu zapojeni další dva dodavatelé výrobků, které COOP Jednota Slovensko nabízí pod privátní značkou. Partnerské společnosti Mecom a Milex dodávají mléčné výrobky. Na straně maloobchodního řetězce proběhla modernizace pokladních systémů, aby mohly zpracovávat nové aplikační identifikátory a pracovat s datem doporučené spotřeby. Podnětem pro implementaci bylo zavedení nové legislativy, podle které hrozí maloobchodníkům, u nichž se objeví produkty po exspiraci, vysoké pokuty.

„Díky zavedení symbolu GS1 DataBar maloobchodní řetězec uspořil náklady na pracovní sílu potřebnou pro ruční kontrolu data doporučené spotřeby na výrobcích a manuální přeceňování výrobků,“ doplňuje Marianna Revallová, produktová manažerka BarCodes GS1 Slovakia. 

Investice do hardwaru pro dékodování symbolů GS1 DataBar nebyla třeba, veškerá stávající čtecí zařízení ve vybavení obchodů jsou schopna tento symbol přečíst. Pouze bylo nutné jejich nastavení na dekódovaní čárových kódů z rodiny symbolů GS1 DataBar. Pracovníci GS1 Slovakia poskytli podporu dodavatelům v oblasti přípravy a tisku GS1 DataBar Expanded a pomohli maloobchodnímu řetězci s úpravou softwaru v prodejnách.

GS1 DataBar

GS1 DataBar je lineární čárový kód, do něhož je možné kromě identifikačního čísla zakódovat datum minimální trvanlivosti a u výrobků s proměnlivou hmotností i hmotnost výrobku. V okamžiku prodeje se načte zakódované datum a pokud lhůta pro prodej výrobku skončila, pokladní systém neumožní prodat daný produkt spotřebiteli. To je však pouze jedna z možností využití nosiče. Zakódované datum lze využívat i na automatické přeceňování výrobků.

 

Související