Celkový objem elektronické výměny dokumentů (EDI – Electronic Data Interchange) procházející přes konsolidační centrum společnosti ORION EDI přesáhl v loňském roce 20,4 mil. EDI zpráv. Oproti roku 2012 narostl objem dokladů přenesených předním konsolidátorem více než o pětinu. Tato skutečnost je důsledkem zejména významného růstu penetrace EDI i mimo oblast velkých obchodních řetězců rychloobrátkového zboží.

Kromě zvýšení samotné penetrace EDI komunikace se meziročně rozšířilo využití nových typů strukturovaných elektronických zpráv nebo již používaných zpráv. Nárůst se týkal drtivé většiny z 27 používaných EDI zpráv v ČR včetně těch nejrozšířenějších, kterými jsou faktura (EDI zpráva INVOIC) a objednávka (ORDERS).

Firmy si loni vyměnily přes konsolidační centrum společnosti CCV téměř o 12 % více elektronických faktur než v předchozím roce, objednávek pak o 10,5 % více. Dodací listy (EDI zpráva DESADV) zaznamenaly nárůst dokonce o 21,7 %, na významu navíc tento typ získává ve spojení se stále rozšířenější identifikací palet přes paletovou etiketu. Z opačného směru k dodavateli pak putuje avízo o příjmu zboží (RECADV) s meziročním nárůstem o téměř 24 % nebo avízo o odeslání platby (REMADV) s meziročním nárůstem dokonce o 56 %.

Hmatatelné zrychlení

„Za rozšířením EDI je možno vidět více faktorů. Vzhledem k momentální ekonomické situaci jsou hmatatelné zejména efekty při zrychlení dodavatelsko-odběratelských procesů. Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je právě avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které se využívají stále častěji,“ říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy.

„Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní. Jsou to právě notifikační zprávy, které upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se pak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Evidujeme však rovněž takové zprávy, které zatím svůj potenciál ještě plně nevyužily, ale jejich přínos uživatelům může ukázat už rok 2014. Zmínit mohu katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu zásob (INVRPT),“ dodal.

Nová legislativa

Za rozšířením EDI v poslední době stojí, kromě výše uvedených důvodů, rovněž jeho snadná dostupnost. Jde o formu služby bez nutnosti investic do softwaru či hardwaru. Vše zajišťuje „na klíč” poskytovatel EDI jako konsolidátor dokladů s využitím stávajících sítí VAN (Value Added Network).

Tento model je oblíbený nejen u firem, které EDI teprve zavádějí, ale i u velkých obchodních firem, které opouštějí pokusy o rozvoj vlastních B2B řešení a EDI komunikaci kompletně outsourcují specializovaným firmám.

Posledním faktorem, který měl vliv na rozšíření elektronické výměny dokladů v loňském roce, byla změna legislativy, ke které došlo od 1. 1. 2013. Novela zákona o DPH tehdy zrovnoprávnila elektronickou fakturu s papírovou formou.

„Je třeba mít na paměti, že zmíněná novela u všech dokladů nově požaduje, aby účetní jednotka pro zajištění věrohodnosti jejich původu a neporušenosti jejich obsahu nastavila kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou auditní stopu a dokumentující obchodní případy, k čemuž je elektronická a procesní výměna všech dokladů formou EDI komunikace připravena vycházet vstříc, říká Petr Ondrášek, který je zástupcem ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře ČR.

Související