„Česká republika patří v rámci celé Evropské unie mezi významné producenty nejen náhradních dílů pro automobily, ale díky několika automobilkám na našem území také mezi významné vývozce vozů. Z hlediska logistiky se právě tento sektor řadí mezi zásadní,“ říká Petr Zaoral, obchodní ředitel Gefco.

A jak dále upozorňuje, navýšil se během sledovaných šesti let tento sektor o 45 % a na celkovém nárůstu vývozu z České republiky se podílel téměř polovinou finančních prostředků – navýšení představovalo totiž více než 500 mld. korun. Byl přitom doplňován vývozem průmyslového spotřebního zboží, jehož hodnota narostla o 104 mld. korun, tedy o 44 % od roku 2006.

Velmi dobře se daří také vývozu potravin z České republiky, který stoupl o 74 % (nárůst o 46 mld. korun). Významně narostl také export živočišných a rostlinných olejů, tuků a vosků, a to o 81 %.

„Potravinářství si v logistice získává stále výraznější prostor a předpokládáme, že z dlouhodobého hlediska bude jeho význam i nadále narůstat. Je to dáno především vysokou kvalitou potravinářských výrobků a dobrým jménem, které si v EU, ale i mimo ni, získávají,“ doplňuje Zaoral.

Dovoz: potraviny, pohonné hmoty, dopravní prostředky

Dovoz do České republiky od roku 2006 do roku 2012 zaznamenal nárůst o 31 %, rostl tedy pomaleji než vývoz. Celkový rozdíl v korunách tak činí více než 650 mld. korun.

Nejvýraznějšího nárůst dovozu přitom zaznamenaly minerální paliva, maziva a příbuzné materiály, které poskočily o 53 % a celkem se tak dovoz od roku 2006 navýšil o více než 106 mld. korun.

O stejný procentuální podíl narostl dovoz potravin, finančně se tedy objem dovezeného potravinářského zboží do ČR navýšil od roku 2006 o téměř 48 mld. korun.

Z hlediska finančního objemu ale stále prvenství v dovozu (stejně jako u vývozu) drží stroje a dopravní prostředky. Ty od roku 2006 zaznamenaly nárůst o 31 %, celkem tedy téměř o 273 mld. korun.

Optimistická bilance

„Z hlediska České republiky je rozhodně velmi příznivá bilance mezi vývozem a dovozem. Ta je nyní ve prospěch České republiky a trendy naznačují, že bychom si tento pozitivní vývoj mohli v dalších letech udržet,“ charakterizuje statistické údaje a trendy Petr Zaoral.

Podle něj jsou tyto údaje a výhledy důležité také pro logistické společnosti v České republice. „Je více než zřejmé, že i nadále bude růst význam logistiky na celkový ekonomický výkon země. Je nezbytné proto rozvíjet infrastrukturu a soustředit se také na doplňkové služby, které jsou součástí moderní logistiky,“ upozorňuje Zaoral.

Související