„Logistické odvětví prochází rychlými a zásadními změnami,“ říká Matthias Heutger, viceprezident DHL Customer Solutions & Innovation pro strategii a marketing. „Ve zprávě Logistics Trend Radar jsme vytvořili dynamický nástroj, který inspiruje nás i ostatní k vyvíjení inovativních řešení ve světě logistiky.“

Zpráva popisuje různé sociální a obchodní modely, ale také nové technologie a jejich využití, jako například:

- Multikanálový prodej a logistika: Integrace různých off-line i on-line nákupních kanálů využívajících interaktivní eTagy s přizpůsobeným obsahem a integrace sociálních médií a mobilních zařízení

- „Předvídavá“ logistika: Rozsáhlá datová analýza vyhledáváných produktů, nákupní historie, seznamů přání, dokonce i pohybů kurzoru s cílem odeslat zásilku ještě dříve, než zákazník dokončí objednávku

- Platby systémem Crypto: Univerzální platební systémy umožňující globální platby v různých měnách s vyúčtováním během sekund, podpora libovolných jednotek určité hodnoty (míle z programu Frequent Flyer, minuty volání z mobilního telefonu atd.) a místo pro nové cenové modely, například prostřednictvím mikroplateb

Zpráva Trend Radar slouží jako panoramatický pohled na celou šíři logistického odvětví. Na základě tohoto přehledu bude výzkumný tým DHL Trend dále hloubkově zkoumat vybrané trendy.

„Spojujeme komplexní expertízu s informacemi od akademické obce a dalších partnerů,“ říká Markus Kückelhaus, ředitel výzkumu trendů oddělení DHL Customer Solutions & Innovation. „Zpráva Logistics Trend Radar je ideální počáteční bod pro logistické odborníky, kteří chtějí připravit svou firmu na budoucí výzvy.“

Zprávu je možné stáhnout na www.dhl.com/trendradar

Související