Více než polovina výrobních společností v České republice má přepravu a logistiku plně centralizovanou, dalších 22 % společností využívá částečně centralizované logistiky. „Taková konsolidace logistických služeb je nejen na úrovni vyspělých ekonomik, ale v některých případech ji i výrazně překračuje,“ hodnotí pozitivní výsledky na českém logistickém trhu obchodní ředitel Gefco Česká republika, Petr Zaoral. 

Přesto stále ještě téměř 20 % výrobních společností logistiku jako celek neřeší a spoléhá se na to, že přepravní služby si zajistí každé oddělení samo. „V důsledku toho ale tyto společnosti zbytečně utrácejí – jednají neefektivně. Podrobnější analýza, kterou jsme v tomto segmentu realizovali, ukázala, že podniky, které přepravu a logistiku řeší pouze nebo převážně externě, dosahují o 4 % vyšší produktivity práce oproti jiným firmám v jejich oboru. Podniky, které řeší logistiku a přepravu převážně interně, dosahují o 11 % nižší produktivity práce ve srovnání s jinými firmami v jejich oboru,“ upozorňuje Zaoral. 

Polovina firem logistiku outsourcuje

Průzkum dále ukázal, že téměř čtvrtina českých společností realizuje své logistické potřeby interně, naopak 44 % společností tyto služby zásadně outsourcuje. „Vzhledem k předpokládanému pozitivnímu vývoji české ekonomiky lze předpokládat, že společnosti budou v dalších měsících logistické služby spíše poptávat u externích společností. To ostatně potvrzuje také průzkum, ve kterém 10 % společností, které dosud přepravu řeší interně, zvažují hledání silného a spolehlivého partnera,“ říká Petr Zaoral. 

Pozitivní je také výhled na vývoj logistického trhu v České republice jako celku. Téměř polovina dotázaných firem totiž očekává, že v roce 2014 bude přepravovat více než v roce 2013. Nejčastěji nárůst očekávají firmy s obratem nad 200 milionů korun ročně. 

O průzkumu 

Průzkum pro společnost Gefco realizovala od února do března 2014 výzkumná agentura B-inside. Výsledky jsou od 266 náhodně vybraných výrobních společností s obratem nad 100 mil. korun, působících na území České republiky. Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné pro zkoumanou skupinu.

Související