Automatická čtečka upevněná na vozíku nahradila klasické čtečky čárových kódů, které ovládají skladníci. Vestavěný skener se širokým záběrem je chráněn kovovým krytem.

„Tímto řešením jsme naplnili požadavky FM Logistic na modulární a nezávislé elektronické řešení, kdy baterie poskytuje skeneru nezávislý zdroj energie, na mechanickou odolnost a schopnost číst velmi rychle čárové kódy typu SSCC,“ vysvětluje Jean-Luc Crozet, manažer společnosti JAM France, která se projektu účastnila.

Originalita této inovace spočívá v její bezdrátové jednotce, která díky technologii od Datalogic s nerušenou frekvencí (433 MHz), umožňuje skenerům daleko větší nezávislost v datové komunikaci.

Vestavěný skener kombinuje vysokorychlostní čtení a vysokou kapacitu pro čtení čárových kódů po celé šířce palety a do výšky téměř 80 cm.

Je možné ho přizpůsobit jakémukoliv typu manipulační techniky a stejně tak se přizpůsobuje dalším specifikům, ať už jde o čárové kódy, umístění štítku a použité standardy, zavedený proces atd.

Zlepšená ergonomie a zvýšená produktivita

Toto „Plug and Play“ řešení může FM Logistic plně využívat napříč všemi pobočkami a u všech svých zákazníků. Díky němu došlo k omezení činnosti, při které musel řidič vozíku skenovat paletu po paletě. Dnes jsou palety identifikovány automaticky bez další fyzické manipulace. Výstupem je větší bezpečnost na pracovišti a omezení dopadů činnosti na lidské zdraví.

Standardizovaný blok může být konfigurován pro různé typy umístění, je poháněn bateriemi a umožňuje tedy použití na jakémkoliv vozíku, jakékoliv značky a typu. V průběhu celé pracovní doby zaručuje nezávislost manipulační techniky.

Časová úspora generuje zároveň finanční úspory. Řešení si pochvaluje i obsluha manipulační techniky, a to zejména kvůli navýšení pracovního komfortu a vyhnutí se chybovosti díky validaci palety v reálném čase při vyskladnění.

„Standardizace vestavěných skenerů umožnila FM Logistic nejen rychle absorbovat související náklady, ale také navýšit potenciál dalšího rozvoje,“ vysvětluje Jacques Fougerousse, solutions director společnosti FM Logistic. „Toto inovativní řešení, iniciované a prvně implementované na francouzské platformě ve Fauverney, je v současnosti zaváděno i na dalších pobočkách ve Francii. Na korporátní úrovni je aktuálně v souladu s rozvojovou strategií společnosti zpracováván plán rozšíření inovace na ostatní pobočky ve světě.“

Související