V průběhu svého finančního roku (1. 4. 2013 – 31. 3. 2014) vytvořila společnost obrat 1,043 miliardy eur, tedy oproti předchozímu roku o téměř 18 % více (21 % bez přihlédnutí ke kurzovým rozdílům). Navýšila také počet zaměstnanců z 15 300 na 18 730. Firma pokračuje v rozvoji kombinací organického a externího (akvizičního) růstu. 

Pokud jde o externí růst, FM Logistic úspěšně dokončila dvě rozsáhlé akvizice (Univeg v Rusku a pobočka McLane v Brazílii), které jí umožnily proniknout do Jižní Ameriky, kontinentu se silným potenciálem růstu, a rozšířit nabídku služeb o logistiku produktů podléhajících rychlé zkáze. V oblasti organického růstu tvořily část obratu, konkrétně 115 milionů eur, podpisy nových smluv (skladování, manipulace, přeprava a co-packing). 

Firma pokračuje ve své proměně, zaměřuje se na nové projekty, přijímá výzvy globálního logistického trhu a usiluje tak o dosažení cílů stanovených pro rok 2022. Ve vysoce konkurenčním prostředí si skupina klade za cíl pokrýt celý dodavatelský řetězec, a to především výrazným rozšířením nabídky dopravy, aby byla schopna podpořit strategie svých klientů napříč všemi distribučními kanály. 

„Úspěch je výsledkem dlouholeté a každodenní práce našich lidí na všech pozicích a v každé zemi a také jejich snahy podílet se na dosažení cílů strategického plánu naší společnosti,” komentoval výsledky Jean-Christophe Machet, CEO společnosti.

 

Související