Speed Docking je soutěž o nejrychlejší vykládku kamiónu v distribučním centru (DC). Měří se celkový čas strávený v prostoru DC a zaznamenávají se údaje o dodržování závozových oken, využívání SSCC a DESADV či zpětném odběru palet. Dílčí dodávky jsou překalkulovány na plný kamión.

Projekt má za cíl podpořit efektivitu distribuční logistiky a v rámci společného přístupu ze strany výrobců, poskytovatelů logistických služeb a obchodních řetězců hledat příležitosti k dalšímu zlepšování. Soutěž proběhla v Nizozemí již počtvrté, podruhé v Belgii a Lucembursku a v České a Slovenské republice se konala poprvé.

Nejrychlejším distribučním centrem bylo nizozemské Deen Supermarkten s časem něco málo přes jednu hodinu, přičemž průměrný čas v zemi byl tři hodiny (jde o čas dosažený v průběhu celé soutěže, nikoliv o jednotlivou vykládku.) Vítězovi v Belgii a Lucembursku (Colruyt and Camal Barchon) trvala nejrychlejší vykládka hodinu a půl, ale průměrný čas vykládky přepočteny na plný kamion v zemi byl čtyři hodiny.

V České republice dosáhlo nejlepšího výsledku DC společnosti Billa v Modleticích s časem necelých 2,5 hodiny, když průměr u nás byl lehce nad čtyři hodiny. Z deseti jednotlivých týdnů, kdy se soutěž konala, zvítězila dvakrát distribuční centra Penny Marketu, Lidlu a Kauflandu, jednou Billy, DM Drogerie, Tesca a Makra.

Poloprázdné vozy

Soutěž upozornila na nízkou vytíženost kamionů. Ze 37 tis. dodávek sledovaných v Nizozemsku jich bylo pouze 38 % realizováno plně naloženými nákladními automobily, podobné výsledky zaznamenala soutěž rovněž v Belgii a Lucembursku.

Optimismus z výsledků dosažených v ČR a SR zkresluje fakt, že první ročník soutěže byl omezen pouze na 40 největších distribučních center. V ostatních zemích byly zahrnuty výsledky z celého trhu včetně velkoskladů, což představuje několikanásobně vyšší počty závozových míst.

Velké rozdíly mezi průměrným a nejrychlejším časem nakládky ukazují na možnosti zlepšení - a to nejen v rychlosti samotného cyklu, ale i na poli snížení nákladů, efektivního využití zdrojů a nižších dopadů na životní prostředí.

Na základě výsledků soutěže Speed Docking a podrobné analýzy procesů distribuční logistiky byl vytvořen Inovační model, který zahrnuje tyto hlavní oblasti:
1. Green Order - Sdružování dodávek (více dodavatelů) s cílem dosáhnout lepšího využití ložné plochy kamiónu;
2. Scan & Go - Využití standardní evropské logistické etikety GS1 (GS1 ELE) a využívání EDI zprávy DESADV (elektronický dodací list);
3. Dynamic on-Time - Využívání dynamického plánování závozových oken;
4. Dock & Roll - využívání kolečkových dopravních pásů pro zrychlení nakládky a vykládky.

Výsledky soutěže potvrzují, že zavedení těchto postupů umožňuje dosáhnout u jednotlivé nakládky/vykládky doby cyklu kratší než 30 minut.

Související