Mezi severním a západním okrajem Prahy zatím stále chybí vnější okruh. Stávající dopravní propojení D8 a R7 vede po silnicích II. třídy přes řadu obcí, které i díky tomu zatěžuje hluk a emise z tranzitující dopravy.

Stavba má řešit především kritickou dopravní situaci v obcích na silnici II/240 a vytvořit chybějící jižní obchvat Kralup nad Vltavou. Také by mohla částečně vyřešit kolony ve Slaném, přes který si hlavně nákladní doprava zkracuje cestu kolem Prahy ve východním směru. Kamiony, které jedou ze západní části metropole na její sever, se tak chtějí vyhnout dlouhé jízdě po existující části Pražského okruhu, tedy trase vedoucí po R1 přes Zbraslav do Modletic, pak po D1 zpět do Prahy a dále po Jižní spojce a Štěrboholské radiále.

Plánovaná silnice I. třídy mezi R7 a D8 bude určená zejména pro tranzitní dopravu, nemá být ale náhradou za severní část Pražského okruhu.

„Jakmile se nám podaří vyřešit tranzitní dopravu, budeme schopni přikročit i k řešení okruhu. Budeme sledovat projednávání v zastupitelstvu Hlavního města Prahy a jsme připraveni vést diskuse, jak dořešit silniční okruh kolem Prahy,“ uvedl ministr Prachař.

„Vznik této spojky vítáme ze dvou důvodů. První je, že řeší obchvaty dotčených obcí a vedle toho řeší i tranzit na území Středočeského kraje,“ uvedl Petera. Podotkl, že právě Středočeský kraj je tranzitní dopravou velice zatížený.

Nová silnice I/99 by měla být dvoupruhová, její součástí by se měl stát i obchvat Kralup nad Vltavou a dalších obcí na trase. Komunikace by se na R7 připojila u Kněževsi a na D8 by ústila u Úžic jižně od Kralup nad Vltavou.

Stavba by podle hrubých odhadů měla stát osm až deset miliard korun s tím, že snahou bude získat na tuto stavbu evropské prostředky.

Podle ministerstva by se podobným způsobem mohly řešit také problémy s tranzitní dopravou v obcích východně od Prahy, mezi dálnicemi D1 a D11. Podobně jako v případě propojení R7 a D8 by nejdříve bylo třeba tento záměr projednat s obcemi, následovala by vyhledávací studie a v případě konsenzu by došlo rovněž k podpisu memoranda, uvedlo MD.

Související