Problémem Hamburku je nedostatečná hloubka dna. Velké kontejnerové lodě, kterým se připisuje v námořní dopravě budoucnost, tedy nemůže přijímat plně naložené. Přístav se kvůli tomu obává o svou konkurenceschopnost ve srovnání s dalšími velkými přístavy v Evropě.

Společnost Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) provozující přístav proto již řadu let prosazuje rozsáhlý projekt, jehož cílem je prohloubení plavební dráhy tak, aby zhruba 130km úsekem od ústí Severního moře do Hamburku mohly proplout lodě s ponorem až 14,5 metrů. Nyní je to pouze 13,5 metrů.

Bylo by to už šesté hloubení dna Labe, uvedla agentura Reuters. Kapacita kontejnerových lodí se totiž rychle zvětšuje. Zatímco v 80. letech uvezly kolem 3000 kontejnerů (TEU), nyní je to až 18 tisíc. Současná největší plavidla tak musejí buď čekat na příliv, nebo část nákladu před Hamburkem přeložit na jinou loď.

Projekt s odhadovanými náklady 400 až 500 mil. eur má nejen příznivce, ale i oponenty. Zásahu do říčního dna i průjezdu obřích lodí se obávají ekologové i zemědělci hospodařící u Labe. Vedle toho odpůrci tvrdí, že vybagrování bude stát několikanásobně víc, než se nyní odhaduje.

Před dvěma lety proto podaly ekologické organizace BUND a NABU proti plánované stavbě stížnost. Spolkový správní soud v Lipsku koncem minulého roku námitkám vyhověl a chystanou stavbu pozastavil. Jeho říjnové rozhodnutí se očekávalo s velkým zájmem.

Soud ale nyní oznámil, že bude čekat na výsledek podobného procesu, který soud EU vynese ohledně německé řeky Weser (Vezera) nejspíš příští rok na jaře. Na této řece byly práce pozastaveny loni v létě poté, co německý soud požádal nejvyšší soudní instituci EU o stanovisko. A to se bude vztahovat i na verdikt o Labi.

„Respektujeme rozhodnutí soudu v Lipsku,“ řekl Axel Mattern z vedení hamburského přístavu. Konečné rozhodnutí může být učiněno až poté, co Soudní dvůr Evropské unie vyjasní dané otázky, uvedl. Podle něj je na přístav navázáno kolem 150 tisíc pracovních míst, a prohloubení řeky je proto pro jeho budoucnost, ale i zahraniční obchod Německa klíčové.

Související