Ačkoli se to možná nezdá, námořní doprava má pro české výrobní společnosti poměrně velký význam. Podle průzkumu třetina výrobních společností s obratem nad 100 milionů korun ročně této formy přepravy využívá.

„Jednoznačně nejčastější destinací pro lodní přepravu je Čína,“ říká Lucie Svobodová, customs & overseas manager Gefco Česká republika. Druhou nejčastější destinací jsou potom Spojené státy americké následované Indií.

Celokontejnerové zásilky převážejí téměř dvě třetiny dotázaných podniků, které využívají námořní dopravu, naopak námořní kusové zásilky jen 15 procent z respondentů.

Konsolidovaná lodní přeprava mezi Čínou a Českou republikou by se přitom podle průzkumu „hodila“ 54 procentům dotázaných společností, které s východní Asií obchodují. Nejčastěji o ní mají zájem firmy s obratem nad 200 milionů korun.

„Často se stává, že zákazníci neznají výhody kusové námořní přepravy a použijí pro zásilku, objemově vhodnou pro konsolidaci, celokontejnerovou přepravu. To je samozřejmě dražší varianta. V současné době trh nabízí několik různých produktů pro konsolidaci, které umožní i přepravu menších zásilek za stejných podmínek jako v případě celokontejnerové zásilky. Rozdíl je v tomto případě ve výrazně nižší ceně,“ vysvětluje Lucie Svobodová.

Za největší výhodu lodní přepravy oproti letecké považují manažeři logistiky českých firem jednoznačně cenu. Ta dokáže výrazně ovlivnit i celkovou cenu zboží. Naopak zásadním negativem lodní přepravy je dlouhá doba přepravy, nutnost hlídat termín dodání (především zásilek on-time) a potřeba pečlivého výběru přepravce (s ohledem na bezpečnost zásilky).

„Dnešní nabídka lodní přepravy je poměrně bohatá, nicméně doporučujeme všem, kdo o ní přemýšlí, aby obezřetně volili společnosti, které mají s tímto specifickým druhem přepravy zkušenosti, jsou adekvátně pojištěny a schopny ručit za podmínky sjednané v kontraktu,“ varuje Svobodová.

Související