„Je to jakousi značkou kvality, a to jak pro zákazníka, tak pro celní úřad, pro něhož to je znamení, že takovou firmu už nemusí dále prověřovat,“ konstatuje Jiří Šindler, obchodní ředitel společnosti.

Institut oprávněného hospodářského subjektu byl v letech 2005-2006 zaveden bezpečnostní novelou Celního kodexu EU s platností pro všechny členské země EU. Držitel osvědčení je hospodářský subjekt, který je celní správou pečlivě prověřen z hlediska dodržování stanovených podmínek, jež se týkají jak celního řízení jako takového, tak souvisejících bezpečnostních podmínek včetně finanční stability. Součástí prověření je kromě dokladové kontroly i audit v místě podnikání žadatele.

Držitel osvědčení AEO získává snadnější přístup k různým celním zjednodušením, úlevy při celních kontrolách, je na celních úřadech přednostně odbaven apod.

Bohemia Cargo získala certifikát AEO v roce 2009 jako jeden z prvních 30 subjektů v České republice a z toho důvodu byla také jednou z prvních v pořadí pro opětovné prověření. V současné době je v ČR již téměř 150 držitelů tohoto oprávnění. Mezi ně patří z dopravních a logistických společností například DSV, Ceva, Transforwarding, Raben nebo Geis.

Související