Software Kewill, který je součástí platformy Kewill Move Supply Chain, byl rozšířen do 90 procent sítě FM Logistic, kde nahradil lokální systémy pro řízení dopravy. Došlo tak k navýšení propojení jak na vnitrofiremní úrovni, tak vzhledem k partnerům.

Řešení je propojeno s finančním systémem FM Logistic a s optimalizačními nástroji, jako jsou vestavěná výpočetní zařízení a software pro plánování. To umožňuje přímé zpracování provozních dat. Dochází tedy k omezení potřeby manuálního zpracování, k navýšení výkonnosti dle nastavených KPI a zprůhlednění finančních manipulací od bodu vytvoření objednávky po vystavení faktury.

Všechny země, kde FM Logistic působí, budou postupně upgradovat systém na poslední verzi, která umožní sdílet klíčová data dodavatelského řetězce napříč celou organizací. Tím se zvýší viditelnost zásilek či přístup k datům o kapacitě, sazbách a plánování, a to vše v reálném čase.

„FM Logistic má do dalších let ambiciózní plán výrazného navýšení obratu z transportu, a to jak rozšířením existujícího provozu, tak i rozšířením do dalších oblastí světa a na nové trhy. Jednotné řešení nám umožní poskytovat stejné přepravní služby napříč celou Evropou a zjednodušit propojení s naším informačním systémem. Jsme přesvědčeni, že nám globální zavedení systému Kewill TMS poskytne pevnou základnu pro naplnění našich cílů a povede mimo jiné také k rozvoji jeho funkčnosti,” uvedl Eric Siebering, TMS & WMS IS department manager.

FM Logistic nabízí logistická řešení na míru ve 12 zemích světa. V Evropě, Rusku, Brazílii aČíně zaměstnává více než 18 700 lidí. Rozvoj komplexní nabídky transportních služeb je středem korporátního plánu rozvoje společnosti.

Související