Přístav Hamburk má 151 000 zaměstnanců a s hrubou přidanou hodnotou ve výši 20 miliard eur má velký význam pro celé německé hospodářství.

Aby přístav nadále pokračoval v nastoupeném trendu, je potřeba vedle úpravy plavební dráhy na dolním a vnějším Labi také přizpůsobovat a budovat tranzitní koridory pro železniční, kamionovou i říční dopravu, uvedlo vedení přístavu k výsledkům.

Překlad kontejnerů je i nadále hlavním nositelem pozitivních výsledků přístavu. V Hamburku bylo loni přeloženo 9,7 milionů TEU, což představuje meziroční růst o 5,1 procent. Příští rok chce správa přístavu překonat hranici 10 milionů TEU.

 

Velmi citelně je znát i silný nárůst o 9,8 procent v důležité relaci s Čínou. Říše středu je s 3 miliony TEU nejdůležitějším tržním partnerem v rámci kontejnerových přeprav přístavu. Dále následuje přeprava s Polskem (395 000 TEU, +22,6 procent) a Indií (232 000 TEU, + 14,9 procent).

„Překlad kontejnerů se v roce 2014 v Hamburku s nárůstem 5,1 procent v porovnání s konkurenčními evropskými přístavy vyvíjel velmi dobře. Hamburk získal v tomto segmentu vyšší podíl na trhu. V průměru dosáhl překlad kontejnerů v největších severoevropských přístavech nárůstu o 4,2 procent. Hamburk si tímto výsledkem upevnil pozici druhého největšího kontejnerového přístavu v Evropě. V celosvětovém žebříčku kontejnerových přístavů se Hamburk nachází nadále na patnáctém místě“, řekl Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing.

Související