Trakční baterie s tekutým elektrolytem používané v elektrických vozících vydrží okolo 2000 nabíjecích cyklů. Životnost baterií ale zkracují nepříznivé elektrochemické procesy, které vznikají i při správném používání. Typickým projevem je například sulfatace aktivních desek článků.

Určitými preventivními postupy je možné prodloužit životnost trakční baterie s původními články až na dvojnásobek obvyklé doby. Vedle toho je také možné revitalizovat trakční baterii, která se ve vozíku nedá již použít, protože má vadný jeden nebo několik článků.

 

„Naše nové Centrum pro regeneraci trakčních baterií si klade za cíl pomáhat jak zákazníkům, kteří chtějí preventivně zvýšit dobu aktivního používání trakčních baterií a prodloužit tak cyklus jejich pořizování, tak i těm, kteří právě zaznamenali první problémy na konci životnosti trakčních baterií a ocení prodloužení jejich životnosti,“ uvedl Jindřich Kotyza, jednatel Linde Material Handling Česká republika.

Diagnostika trakčních baterií patří mezi základní služby nově otevřeného centra. Automatizovaný proces snímá nabíjecí a vybíjecí charakteristiky jednotlivých článků i celé baterie a na základě jejich vyhodnocení navrhují odborníci z centra zákazníkovi další postup.

Baterie se v centru regenerují jak pravidelně, tak i jednorázově. Regenerací prováděnou periodicky, nejčastěji po každém roce provozu, je možné životnost baterie s původními články významně prodloužit. Provádí se elektrickou a podle potřeby i chemickou cestou. Jejím výsledkem je odstranění nerozpustného sulfátu z elektrod článků a vyrovnání elektrických vlastností jednotlivých článků, což výrazně zpomalí nevratné škodlivé elektrochemické procesy.

Jednorázová regenerace neboli revitalizace se využívá na konci životnosti trakčních baterií. Je určená pro provozovatele, kteří právě zjistili, že se jejich baterie v elektrickém vozíku už nedá vůbec dobít, nebo již vozík nevydrží v provozu požadovanou dobu, například celou jednu směnu.

Baterie projde diagnostikou a pokud se již funkčnost některých článků nedá obnovit, pracovníci centra je vymění za jiné. Důležité přitom je, že je vymění za takové, které mají podobné elektrické parametry jako zbývající funkční články. Tím je, na rozdíl od pouhé výměny vadného článku za nový, zajištěno vyvážení elektrických vlastností jednotlivých článků a tedy i baterie jako celku.

Související