Všechny vozíky pracující v ochranném pásmu zóna 2, kategorie ATEX 3G (plyn), vyžadují buď příslušnou bezpečnostní úpravu, nebo musejí být vybaveny výstražným zařízením na detekci plynů, které odstaví stroj z provozu, pokud jsou překročeny limitní hodnoty.

Nový detekční systém nebezpečné koncentrace plynu s rádiovým přenosem dat od francouzské firmy Centrexpert je nyní v nabídce výbavy pro elektrické vysokozdvižné vozíky Linde EX s nosností od 1,4 až 3,5 tuny určené pro použití v ochranném pásmu zóna 2.

Nově certifikovaný systém zahrnuje funkce jako například kontrola přístupu k používání vozíku, kontrola vozíku před směnou, samokalibrace varovného systému či podpora servisu. Všechny bezpečnostně relevantní data, jako je koncentrace plynu a provozní teploty elektromotorů, se zobrazují řidiči na displeji. Hlášení o průběhu provozu, plánování údržby a bezdrátové připojení k stacionárním plynovým senzorům je součástí celého zařízení.

Systém varování před limitní koncentrací plynu se skládá z tabletu s ochranou proti výbuchu, snímače s malou nádržkou pro testovací plynnou směs a pouzdra s řídicím systémem. Box s plynnou směsí potřebuje vyměnit jednou za rok. To v rámci běžné údržby provádí servisní technik.

Bezdrátové spojení mezi snímači teploty a řízením systému je zajištěno prostřednictvím zabezpečeného přenosového protokolu „ZigBee“.

Výstražný systém se může současně použít i pro řízení přístupu k vozíku. Řidiči, odpovědní manažeři a servisní technici mohou mít přiřazeny různé kódy PIN.

Mezi funkcemi je i nastavení automatického upozornění, že řidič ovládá speciální vozík určený pro provoz v ochranném pásmu zóna 2. Během směny systém vytváří kontinuální záznam koncentrace plynů bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou překročeny povolené limity.

Pokud je limit překročen, vozík je řízeně odstaven a v případě potřeby může systém ještě zaslat upozornění přes rádiovou komunikaci například vedoucímu provozu. Jakmile koncentrace plynu klesne zpět pod limitní mez, řidič dostane na displej upozornění. Vozík pak může být uvolněn odpovědným pracovníkem a opět uveden do provozu. Alternativně lze nastavit, aby vozík mohl zprovoznit i sám řidič.

Související