Společnost považuje trh s farmaceutickými a zdravotnickými výrobky za klíčovou oblast svého dalšího rozvoje. „V současné době poskytujeme jak služby pro přepravu surovin pro výrobu léčiv, tak služby pro přepravu vybavení a finálních léků všech tříd distributorům, nemocnicím, lékárnám a lékařským ordinacím,“ uvedl Carsten Reuter, šéf oddělení healthcare business development společnost Yusen Logistics v Evropě.

„Zdravotnická“ logistika Yusenu je založena na strategické síti specializovaných farmaceutických center, kde firma provádí konsolidaci zásilek a crossdockové operace pro následnou přepravu. Centra Yusen Logistics v Belgii a Velké Británii jsou držiteli licence „správné distribuční praxe“ a řídí leteckou i námořní přepravu zásilek.

Řídicí centrum Yusen Logistics, tzv control tower, zajišťuje centralizované plánování panevropského přepravního toku zdravotnických zásilek a efektivní využití dopravních prostředků. Poskytují také široké spektrum celních a finančních služeb. Všechny používané dopravní prostředky umožňují kontrolu přepravní teploty, a to i na dálku, nebo sledování pomocí GPS.

Související