Centrum evropského průmyslu rozkládající se od Manchesteru po Miláno, které je označováno pojmem "Modrý banán", se stejně jako politický vliv přesouvá na východ. Podle agentury Reuters se oblast průmyslového vlivu v Evropě změnila spíše na "zlatý fotbalový míč" a přesouvá se do Německa.

Označení "Modrý banán" pochází z roku 1989, vzniklo po pádu Berlínské zdi. Autor pojmu, geograf Roger Brunet, jím označil pás průmyslově vyspělých oblastí od Británie přes Nizozemsko, Belgii, západní Německo a Švýcarsko po Itálii.

Brunet před 25 lety zároveň vytvořil koncept pro francouzskou vládu, podle kterého měla Francie investovat do infrastruktury mezi Paříží, Lyonem a Marseille a tím by se stala páteří vyspělé Evropy. Měl totiž obavy, že země galského kohouta z mapy vypadne. Podle Reuters se tak opravdu stalo a centrum průmyslové geografie se přesouvá do střední a východní Evropy. Tvoří jej jižní část Německa, Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Rakousko.

"Vidíme obrovskou relokaci a koncentraci výroby ve střední Evropě," citovala agentura Reuters Michaela Landesmanna, vědeckého ředitele vídeňského Institutu pro mezinárodní ekonomická studia.

Důsledky krize

Po finanční krizi v roce 2008 v zemích Modrého banánu vzrostla nezaměstnanost a klesl jejich podíl na obchodech uvnitř Evropské unie. Podíl Británie, Francie, Irska, Španělska nebo Portugalska na mezinárodním obchodě v unii klesl v období mezi lety 2004 a 2013 o 4,4 procenta.

Naopak ve střední a východní Evropě se tento podíl od roku 2004 zvýšil o 5,3 procenta. Nejvíce v Německu, které se na počtu transakcí podílelo téměř z poloviny. Z bývalých států Sovětského svazu se totiž po jejich vstupu do Evropské unie staly průmyslově vyspělé země, které už primárně nedodávají jen základní materiály a komponenty na Západ. Naopak se do nich přesouvá čím dál větší část výroby.

V Británii a ve Francii se podle Reuters daří nahradit průmyslovou výrobu službami, státy na jihu Evropy však po krizi zůstaly "odpojeny" od průmyslu v eurozóně.

"Periferie a regiony s nižšími příjmy nejsou propojeny s přeshraniční produkcí. A to není jen problém měny," uvedl Landesmann. Podle ekonomů se tento trend sám brzy zastaví a jižní státy by se měly zaměřit na export. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat jejich vývoz opět roste.

Oblast Modrého banánu

Modrý banán na mapě. Zdroj: Wikimedia

Související