Poptávka po agenturních zaměstnancích za poslední rok vzrostla o 18 procent. Velcí čeští zaměstnavatelé, především z řad výrobních či logistických firem, mají v průměru pětinu zaměstnanců najatých přes agenturu. Vyplývá to ze statistiky přední personální agentury Grafton Recruitment. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje pro podíl agenturních pracovníků v podniku nově stanovit patnáctiprocentní kvótu.

V loňském roce našlo přes agentury práci přes 250 tisíc Čechů, stále je však v tomto ohledu ČR pod evropským průměrem. Podle údajů Odborového svazu KOVO pracuje v Evropě 1,6 procenta lidí z pracující populace přes pracovní agentury, v ČR jde asi o 0,9 procenta. Poslední rok však byl ve znamení růstu. V Česku v roce 2015 působilo 1147 agentur práce.

V regionech se podle statistik Grafton Recruitment agenturní zaměstnávání většinou týká dělnických pozic, tedy takzvaných modrých límečků. "V Praze či Brně běžně obsazujeme také bílé límečky, tedy lidi, kteří pracují v kancelářích na různých pozicích, ať už jde o operátory v call centrech, asistentky, pracovníky v centrech technické podpory a podobně," uvedl Michal Navrátil z agentury.

Z posledního průzkumu Grafton Recruitment mezi více než 2000 uchazeči o práci dále vyplynulo, že 74 procent z nich by práci přes agenturu přijalo bez větších výhrad. Pouze necelých 19 procent by v žádném případě takovou práci nepřijalo. Kandidáti se v tomto ohledu nejvíce obávají nesprávného a nepravidelného vyplácení mzdy.

Agenturní zaměstnávání hodlá nyní stát více regulovat prostřednictvím komplexní novely právní úpravy zprostředkování zaměstnání agenturami práce, zpracované mimo jiné i na základě jednání a závěrů pracovní skupiny tripartity.

Kmenoví a agenturní zaměstnanci by měli mít podle návrhu ministerstva srovnatelné mzdové a pracovní podmínky. Plánuje se i zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v agenturním zaměstnávání, ustanovena má být komise pro udělování povolení ke zprostředkování práce. Agentury budou muset prokazovat finanční způsobilost, zavedeny budou kauce.

"Oceňujeme, že tripartita vnímá potřebu řešit regulaci trhu agenturního zaměstnávání. Cílem by mělo být posílení postavení seriózních agentur práce, které dodržují zákoník práce. Bohužel aktuálně navrhované řešení je koncipované spíše tak, že právě seriózní agentury omezí a naopak nahraje agenturám, které právní předpisy nedodržují a případně obcházejí dočasné přidělení různými formami outsourcingu," řekla manažerka pražské pobočky Grafton Recruitment Radka Čechová.

Související