Vychystávání je fyzicky náročný a intenzivní proces. Operátoři, kteří používají tradiční vychystávací vozíky, musejí často vystupovat a nastupovat na plošinku vozíku a popojíždět k další lokaci. Tuto činnost si ale v určitých případech může pracovník zjednodušit pomocí dálkového ovládání. „Picker“ jde pak za vozíkem, který si naviguje k další položce.

Toyota Material Handling proto zavedla u vozíků BT Optio určených pro základní vychystávání z nejnižších úrovní (s nosností 1200 až 2500 kg) možnost ovládání stroje pomocí dálkového ovládání.

Změna režim ovládání vozíku z manuálního módu na automatický se provede zmáčknutím tlačítka na rukojeti, z automatického na manuální stačí stoupnout na plošinu. Vychystávač má u sebe ovladač, který má připevněný například na opasku, a pásku s magnetem, kterou si připevní na zápěstí.

Když je dálkové ovládání aktivní, stačí magnetickou pásku přiblížit k přenosnému ovladači a vozík se rozjede. Pracovník má volné ruce a může vychystávat. Funkce dálkového ovládání udržuje automaticky minimální bezpečnou vzdálenost od regálu, přenosný ovladač zase umožňuje manuální změnu směru pojezdu v uličce nebo rychlé zastavení vozíku.

V uličce je výhodné řídit vozík pomocí dálkového ovládání. Při přejezdu mezi uličkami nebo je-li vzdálenost mezi pozicemi delší, je výhodnější nastoupit do vozíku a řídit jej manuálně. Pak je rychlost 8 až 12 km/hod. Bez operátora jede vozík rychlostí 4 km/hod, což odpovídá rychlosti chůze.

„Dálkové ovládání přináší mnoho výhod: zkracuje vychystávací cyklus, podporuje plynulejší jízdu s vozíkem při vychystávání a zvyšuje produktivitu více než o 20 procent. Řízená akcelerace a zpomalení vede také ke snížení spotřeby o více než 10 procent a prodlužuje pracovní čas stroje na jedno nabití baterie,” říká Martin Mimer, product manager warehouse trucks společnosti Toyota Material Handling Europe. „Eliminace neustálého nastupování do vozíku snižuje riziko zranění a přetížení pickera. Bezpečnost pojezdu je zajištěna funkcí automatického rozeznávání překážky.“

Související