V loňském dubnovém vydání časopisu Logistika jsme vám přinesli případovou studii o nové části expedičního skladu Budějovického Budvaru. Podnik se před lety rozhodl kvůli narůstající produkci a změnám na spotřebitelském trhu přistavět k původnímu blokovému skladu samonosný výškový sklad s automatickými zakladači. Vedle toho zavedl řízení toku palet pomocí technologie RFID a vše propojil v novém WMS.

Přesto firma už v té době věděla, že kapacita přestane brzy stačit a že bude muset expediční sklad přesunout mimo hlavní areál, přičemž v takovém případě by zboží muselo proudit přes vedlejší komunikaci.

To se nyní pomalu stává realitou. Podle šéfa Budvaru Jiřího Bočka by se mohlo začít stavět příští rok. Přesun přes silnici, která vede mezi areálem pivovaru a budoucí halou, bude vyřešen pomocí nadzemního tunelu. „V něm se budou palety pohybovat zavěšené podobně jako na vleku,“ uvedl Jiří Boček s tím, že výběrové řízení na dodavatele technologie teprve proběhne.

Původní expediční sklad bude po otevření nového sloužit jako mezisklad spojující výrobu s logistikou, dodal Boček.

Související