Zvyšující se poptávka po specifických řešeních přímo na míru zákazníkům se projevila i v nabídce speciálních manipulačních vozíků Linde EX s ochranou proti výbuchu. Nový elektrický vysokozdvižný vozík vyvinutý ve dvou různých modelech pro chemický a farmaceutický průmysl se může použít k uchopení a otočení otevřeného nebo zavřeného sudu o hmotnosti až 300 kg.

Základem pro obě speciální řešení pro provozy s nebezpečím výbuchu je ručně vedený vysokozdvižný vozík Linde řady 1172 se zkráceným rozvorem. Stroj lze dále kombinovat s různými přídavnými zařízeními.

Řešení pro chemický průmysl

Vývojáři Linde MH navrhli pro chemické společnosti základní verzi tohoto EX vozíku pro použití v ochranném pásmu zóna 1. Pomocí vozíku lze zvednout, převážet a polohovat uzavřené sudy s otevíracím víkem o průměru 300 až 600 mm.

Úhel otáčení sudu je od 0 až do 180 stupňů, aby bylo možné nalít jeho obsah do jiné nádoby. Vysokozdvižný vozík se ovládá pomocí dlouhé řídicí oje, takže se obsluha nachází vždy v dostatečně bezpečné vzdálenosti od stroje. Horní část řídicí oje je uzpůsobena k ochraně rukou obsluhy před zraněním a umožňuje řízení vozíku z levé nebo pravé strany.

Všechny hydraulické funkce manipulátoru, jakými jsou uchopení, zvedání nebo otáčení, se řídí ruční pákou umístěnou na krytu baterie.

Vozík má krátkou konstrukci, která nepřesahuje 900 mm, což zajišťuje výbornou manévrovatelnost. Díky velkým kolům může vozík přejíždět přes prahy a nerovnosti podlahy. Pro vyloučení chybné manipulace je pro všechny funkce, které mohou mít vliv na bezpečnost, zapotřebí ovládání oběma rukama. V závislosti na poloze řídicí oje upravuje bezpečnostní funkce „Safety speed“ automaticky rychlost jízdy, a zvyšuje tak bezpečnost provozu.

Řešení pro farmaceutický průmysl

Druhý model Linde EX s možností otáčení břemene byl vyvinut pro farmaceutický průmysl. Vozík je určen pro nasazení v ochranné zóně 2, kde lze manipulátor použít pro uchopení otevřených sudů a následně provádět plnění nebo odměřování surovin.

Tento speciální vozík je o 100 mm delší než předchozí model pro chemické společnosti, má nosnost 300 kg a v tomto případě nedisponuje ruční pákou pro ovládání pracovní hydrauliky. Místo ní je vybaven dálkovým ovládáním pomocí dvoustupňových tlačítek. Z bezpečnostních důvodů je i u tohoto vozíku použito dálkové ovládání hydraulických funkcí oběma rukama obsluhy.

Související