Takzvané Slavíkovy ostrovy u Přelouče by měly být do konce roku zařazeny na seznam evropsky významných lokalit (EVL). To by zřejmě významně zkomplikovalo snahy o splavnění Labe do Pardubic, neboť přes území má vést umělý plavební kanál. Ochranu přírodní lokality požaduje Evropská komise již několik let, Česko se tomu však dosud bránilo. Nyní ministerstvo životního prostředí odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh na doplnění národního seznamu EVL, uvedla v tiskové zprávě mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Naposledy Evropská komise seznam přehodnotila v roce 2011 a požadovala doplnění sedmi konkrétních lokalit, mezi nimi i Slavíkových ostrovů, které se v návrhu doplnění objevily několikrát již v minulosti, ale předchozí vlády je nikdy neschválily.

Evropská komise zahájila s Českou republikou takzvané pilotní řízení, které předchází řízení pro porušení evropského práva, a stanovila jako podmínku doplnění seznamu podle jejích požadavků do ledna 2016. "V případě, že se tak nestane, hrozí Česku tvrdé sankce a možné je i zastavení evropských dotací," uvedl náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

Slavíkovy ostrovy jsou významné zvláště výskytem modrásků očkovaných a modrásků bahenních, kteří zde mají unikátní podmínky k rozmnožování. Podle Jany Taušové z ministerstva lokalita nemá žádnou územní ochranu. Oba druhy motýlů jsou v kategorii silně ohrožený zvláště chráněný druh, který požívá i ochrany svého stanoviště v rámci druhové ochrany. Ministerstvo zvažuje po vyhlášení EVL zařazení Slavíkových ostrovů mezi přírodní památky.

Územní rozhodnutí na plavební kanál vydané stavebním úřadem v Přelouči hejtmanství v únoru kvůli námitkám ekologů již počtvrté zrušilo. Další dosud nebylo vydáno. Podle Miroslava Patrika z ekologické organizace Děti Země je možné, že lokalita se stane evropsky významnou dřív, než Ředitelství vodních cest (ŘVC) získá pravomocné územní rozhodnutí. "Pokud by k vyhlášení nové ochrany došlo, nevíme, zda nebudeme muset postupovat zcela jinak, nebo se bude rovnou jednat o zmařené peníze státu," uvedl již dříve ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Problematické je i financování nákladného plavebního kanálu. ŘVC z nového Operačního programu doprava 2 nemůže na splavnění Labe čerpat žádné dotace, dokud nezíská povolení pro stavbu jezu na Labi u Děčína. Evropská komise se bojí zbytečně utracených peněz. Bez funkčního plavebního stupně v Děčíně totiž není zaručena celoroční splavnost Labe.

O prosazení stavby za více než 3,1 miliardy korun se ŘVC snaží zhruba 20 let. Projekty, pozemky či konzultace s advokáty podle Patrika již stály asi 700 milionů korun.

Kvůli prodloužení vodní cesty o 24 kilometrů by měl u Přelouče vzniknout více než tříkilometrový kanál, který by obešel přeloučský jez. Součástí plánu je plavební komora s vraty, nová přemostění a přeložky silnic. Náklady na tyto práce se odhadují na více než tři miliardy korun. Postavení veřejného přístavu v Pardubicích má stát dalších asi 220 milionů korun, silniční most mezi Valy a Mělicemi 200 milionů korun.

Zastánci splavnění tvrdí, že by se po vodě daly výhodně vozit nadměrné náklady a sypké materiály, například obilí, písek, hnojiva či posypové soli. Ekologové výhodnost lodní dopravy na tomto úseku Labe zpochybňují.

Související