Strategické umístění evropského distribučního centra v zóně Logport u Duisburgu umožňuje napojení na mezinárodní dálniční síť a současně na jeden z největších vnitrozemských přístavů. Distribuční centrum nabízí skladové služby na ploše téměř 60 000 metrů čtverečních.

„Zahájení provozu tohoto centra je pro Yusen Logistics zásadním krokem. Je odpovědí na stále se zvyšující se poptávku po logistických službách zaměřených na manipulaci s nebezpečným zbožím a také nedílnou součástí naší budoucí strategie,“ uvedl Mario Cavallucci, generální ředitel Yusen Logistics Germany.

Nový sklad pro nebezpečné zboží má celkovou plochu 10 000 metrů čtverečních. Umožňuje skladování na europaletách, překládky a manipulaci s nebezpečným zbožím a zahrnuje i zónu pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Pobočka je vybavena varovným systémem pro únik plynů a je rozdělena na tři protipožární zóny. Každá z nich je vybavena moderním hasicím zařízením a protipožárním poplašným systémem. Největší z požárních zón je chráněna systémem rozprašovačů s pěnovou náplní. Zbývající zóny jsou vybaveny protipožárním pěnovým systémem nastaveným na ochranu konkrétních oblastí v rámci zóny.

Prostor je zajištěn proti úniku nebezpečných látek a vybaven retenční a požární nádrží. Je schválen pro zachycení znečištěných vod stupně 1 až 3.

Sklad má povolení skladovat nebezpečné zboží kategorie 2B, 3, 4.1B, 5.1B, 6.1C, 6.1D, 8A, 8B, 10, 11, 12 a 13. Skladované zboží zahrnuje například dispergátory, pryskyřici, inkousty, lahve na stlačený plyn, motorové oleje atp.

Související