Vláda schválila Národní plán čisté mobility, který má pomoci zlepšit kvalitu ovzduší a zároveň snížit závislost České republiky na ropných produktech. Uvedlo to v pátek ministerstvo průmyslu a obchodu.

V Česku by mělo za deset let jezdit 95 000 elektromobilů a aut na hybridní pohon. V současnosti to není ani tisícovka. Jejich podíl na prodejích nových vozů by měl stoupnout z letošních 0,3 procenta téměř na 12 procent.

Prodeji elektromobilů se zatím v Česku příliš nedaří. Letos se jich prodalo 185, loni za celý rok necelých 200. Stát chce proto přijít se systémem podpory pro rozvoj elektromobility a rovněž pořizování aut na zemní plyn.

Motivovat motoristy k pořízení elektromobilu by měla podpora v podobě dorovnání nákladů na jejich pořízení a provoz na úroveň aut s konvenčními spalovacími motory. Podporu předkládající ministerstvo průmyslu odhaduje v prvních letech zhruba na 200 000 korun. Dále by měly vzniknout parkovací místa pro bezplatné parkování elektromobilů a stanice pro rychlé dobíjení aut na elektrický pohon.

Obdobná opatření by se měla týkat i aut na stlačený zemní plyn. Uvažuje se rovněž o úlevách na dálničních známkách, nižší silniční dani, možností rychlejšího odepisování aut na alternativní pohon nebo odstranění zákazu parkování aut na CNG v podzemních garážích. Auta na alternativní pohon by při svých nákupech měla preferovat státní správa.

"Za situace, kdy vlády vyspělých zemí přistupují ke stále systematičtější podpoře tohoto segmentu trhu, je zcela nezbytné, aby se tímto směrem začala ubírat i Česká republika. V opačném případě může být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ohrožena naše konkurenceschopnost. Naše ekonomika má totiž silně proexportním charakter s výrazným podílem automobilového průmyslu na HDP. Jsme významným výrobcem motorových vozidel a jejich komponent. Proto Národní akční plán obsahuje i opatření podporující výzkum a vývoj v této oblasti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní plán vychází z evropské směrnice, která v případě elektromobility a zemního plynu, a částečně rovněž vodíku, stanoví členským státům povinnost rozvíjet příslušnou infrastrukturu dobíjecích a plnících stanic. Plán stanoví požadavky na výstavbu plnících a dobíjecích stanic s časovým horizontem mezi léty 2020 až 2030. Materiál cílí na ta alternativní paliva, která jsou na prahu plného komerčního využití a netýká se například LPG a biopaliv.

Související