Společnost LR Intralogistik spolupracuje se Stillem už od svého založení v roce 2009 jako exkluzivní partner v oblasti inteligentních tažných souprav. „Společně firmy disponují významným inovačním potenciálem, aby mohly splnit budoucí požadavky zákazníků,“ řekl Thomas A. Fischer, CSO společnosti Still.

Inteligentní tažné soupravy Still se skládají z tahače a několika připojených přívěsů pro naložení pojízdných vozíků, takzvaných E-, B- a C-rámů. Pojízdné vozíky naložené nákladovými jednotkami nebo produkty různých druhů se bez přídavného zvedacího zařízení v úrovni podlahy nasunou do přívěsů a ty je pro pohyb nadzdvihnou. Jednou jízdou se tak obslouží mnoho výrobních míst.

Řešení horizontální přepravy pomocí tažných souprav volí stále více firem. Jde především o výrobu v automobilovém průmyslu. Cílem nasazení těchto tzv. logistických vláčků, které v současnosti dodávají už prakticky všichni větší hráči na poli skladové manipulace, bývá především snížení skladových zásob, provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti provozu, ale i úspora prostoru.

Související