Ekonomický dopad koroze na ekonomiku nebyl v tuzemských podmínkách nikdy důkladně prozkoumán. Pro získání relevantních dat tak je třeba zabrousit do zahraničí. Asociace ASM International, která sdružuje inženýry a vědce zabývající se prací s kovovými materiály, v knize Corrosion: Understanding the Basics popisuje, že 60 procentům škod způsobených korozí se nedá předejít. Zbylým 40 procentům ovšem v současnosti zabránit lze. Česká ekonomika tak v minulém roce přišla kvůli korozi nejméně o 135 miliard korun, z čehož přibližně 54 miliardám ztrát šlo předejít v případě využití moderních technologií a současných poznatků o ochraně proti korozi.

Případová studie americké Národní asociace korozních inženýrů NACE International z roku 2002 pak vyčísluje, že přibližně desetina všech nákladů souvisejících s korozí připadá na oblast dopravy. Převážná část škod v dopravě souvisí s vlivem koroze na znehodnocování dopravních prostředků a náklady na jejich servis. Neopomenutelný je ovšem i vliv koroze během přepravy a skladování. S přihlédnutím na americké statistiky by tak například firmy v České republice jen v oblasti přepravy nebezpečných nákladů mohly dodržováním správné praxe ušetřit až 180 milionů korun.

Jednou z dalších oblastí, kde koroze páchá největší škody, je armáda. Jenom Armáda České republiky by s ohledem na výše zmíněné případové studie mohla ročně ušetřit až čtyři miliardy ročně, pokud by při užívání a skladování své techniky používala známé metody ochrany proti korozi.

Odstranit vlhkost, nebo přidat inhibitory?

Výběr správného obalu pro ochranu jakéhokoliv zboží před korozí vždy záleží na konkrétní aplikaci, tedy především jak dlouho a jak důkladně chce firma svoje zboží před korozí chránit. "Při výběru vhodného typu korozní ochrany je potřeba vědět především to, jaký kov nebo jeho slitina se mají ochránit. Dále pak to, jak bude produkt přepravován od výrobce ke spotřebiteli, jestli bude třeba zajistit dlouhodobou nebo krátkodobou ochranu, v jakých klimatických pásmech se produkt bude pohybovat a podobně. Čím více toho na začátku víme, tím přesněji jsme schopni určit správnou formu ochrany," vysvětluje Radim Ušel, ředitel technických divizí ve společnosti Tart, která na českém trhu zastupuje společnost Cortec.

Obaloví specialisté v současnosti nabízejí převážně dva typy antikorozních obalů. Především v exportním balení se dlouhodobě používá systém hliníkové bariérové fólie doplněné o vysoušedla. Tento obal, často vyráběný na míru, se musí hermeticky uzavřít a vysaje se z něj přebytečný vzduch, aby okolo výrobku vzniklo kryptoklima, které zabraňuje vzniku koroze, oxidace či vlhnutí. Toto řešení musí být navíc obvykle opatřeno bedněním, aby nedošlo k mechanickému porušení obalu a vniknutí vlhkosti dovnitř obalu.

Druhým často využívaným typem řešení jsou obaly opatřené vypařovacími inhibitory koroze VCI (volatile corrosion inhibitor). Může jít o fólie nejrůznějšího typu a tloušťky, papírové obaly anebo celulózové přířezy napuštěné těkavými sloučeninami, které se z obalu uvolňují a na povrchu přepravovaného či skladovaného kovového výrobku vytváří ochrannou molekulovou vrstvu zabraňující korozi.

Klady a zápory

Obě řešení mají své přednosti a nedostatky. Rozměrnější obal z hliníkové fólie musí být vyrobený na míru, aby co nejlépe plnil svou funkci. Problém je tímto způsobem balit výrobky s ostrými hranami, které mohou fólii poškodit a znehodnotit tak celé antikorozní řešení. Proto je velice důležitá expertiza týmu, který zajistí, že v obalu bude dostatek vysoušedel, nebezpečné hrany budou správně opatřeny ochrannými kryty, obal bude doopravdy hermeticky uzavřen a bednění ochrání tento obal před poškozením. Přestože je toto řešení realizačně poměrně složité, je v případě správně navrženého a realizovaného obalu stále považováno za nejvíce spolehlivé; doba efektivní ochrany před korozí může dosahovat až pěti let.

Obalové řešení pomocí VCI fólií a papírů je levnější a snadněji realizovatelné, ale pokud se firma pro tento typ antikorozní ochrany rozhodne, musí zajistit, aby uvnitř obalu byl dostatek inhibitorů - jak s ohledem na délku skladování či přepravy, tak s ohledem na velikost baleného zboží.

"Když jde o velký výrobek, který vyžaduje rozměrný obal, tak samotná VCI fólie by v sobě neměla dostatek inhibitorů, aby korozi stoprocentně zabránila. K výrobku se tak musí přiložit VCI papíry, tablety či celulózové přířezy, které obsahují mnohonásobně více inhibitorů," upozorňuje Jiří Prokop, key account manažer ve společnosti Branopac CZ Antalis.

Standardní délka ochrany výrobku pomocí VCI fólie se pohybuje okolo 12 až 18 měsíců. S využitím VCI papíru s vyšším obsahem inhibitorů lze dosáhnout ochrany na tři roky. Velice důležité u tohoto obalového řešení je, aby obalový materiál byl co nejtěsněji přiložený k výrobku. Čím větší je totiž vzdálenost mezi fólií a výrobkem, tím méně je antikorozní ochrana efektivní. Protože se inhibitory odpařují, je také zásadní propustnost vnějšího obalu. Pokud bude výrobek pouze vložen do ne zcela uzavřeného VCI sáčku nebo pytle, ze kterého inhibitory unikají, může se délka ochrany zkrátit na dobu v řádech týdnů nebo měsíce.

S ohledem na propustnost je také potřeba myslet na to, že polyethylenová VCI fólie je náchylná vůči slunečnímu záření a časem pod jeho vlivem křehne a její propustnost se zvyšuje. Ideální je kombinace technologie VCI a hliníkové bariérové fólie, protože kombinuje přednosti obou řešení. Využitím VCI papíru a zatavením do sáčku z hliníkové fólie tak může výrobce dosáhnout ochrany kovových dílů před korozí i na pět a více let.

V oblasti dlouhodobé ochrany proti korozi je vhodnou alternativou tekutá konzervace v podobě nátěru či nástřiku. Vysoká účinnost této ochrany je ale vyvážena tím, že nátěr může například vadit v dalším kroku výroby. Ve výrobě se běžně používají antikorozní konzervační a čisticí prostředky, aditiva pro hydrotesty, řezné emulze, speciální vysoce ochranné nátěry, práškové prostředky na ochranu vnitřních prostor a dutin či antikorozní obalové materiály jako fólie, papíry a emitory. Obliba jednotlivých produktů se odvíjí od jednoduchosti aplikace, míry účinnosti, snadné likvidace a jejich ekonomické výhodnosti.

Ochrana nesmí omezovat

Z hlediska logistiky je především důležité dívat se na antikorozní ochranu z hlediska procesní efektivity. "Trend je na českém trhu v současnosti takový, že firmy zabývající se exportním balením dávají přednost hliníkovým fóliím s vysoušedly, protože jsou na tento styl práce zvyklé, a často se ani nezamyslí nad tím, že balení pomocí materiálů s inhibitory může být efektivnější. Ano, hliníková fólie je velice bezpečný obal, ale v případě, kdy se proces balení často opakuje, je toto řešení nadměrně pracné," vysvětluje Jiří Prokop.

Při větším počtu balených výrobků také může být bariérové řešení méně spolehlivé. Pokud je potřeba zabalit a zatavit stovky nebo tisíce dílů, je pravděpodobnost, že některý bude nedostatečně uzavřen, poměrně vysoká.

Smrštitelné fólie

V oblasti antikorozní ochrany větších výrobků a strojů jsou velkým trendem teplem smrštitelné fólie. Jde o několikanásobně levnější řešení, než je tradiční exportní balení do dřevěných beden, obzvlášť u rozměrnějších zásilek. Opět je ale potřeba zajistit, aby uvnitř obalu byl dostatek inhibitoru, a nelze se tak spoléhat jenom na obsah inhibitoru v samotné fólii. Flexibilní fólie po zatavení teplovzdušnou pistolí zpevní a relativně dobře chrání proti běžnému mechanickému poškození, ale především účinně chrání proti prachu, dešti, UV záření a vlhku. Dobře realizovaný obal může chránit stroj ve venkovním prostředí před povětrnostními vlivy i po dobu několika let.

Použití VCI vaků z hlediska jednoduchosti užití jednoznačně vede. Vaky s inhibitory bývají vyráběné v řadě standardizovaných rozměrů, pro rychlé balení. Vaky o rozměrech palet či nejrůznějších KLT boxů se například využívají v automobilovém průmyslu. Fólie s inhibitory je také praktická kvůli tomu, že je průhledná a umožňuje tak zkontrolovat stav výrobku bez narušení obalu. Využití inhibitorů může fungovat i bez vnějšího obalu. Například při exportu některých méně citlivých strojů se často využívají pouze VCI vložky či přířezy, které se přiloží ke korozi náchylným částem, například do elektrických skříní.

Aplikaci i odstranění VCI obalu zvládne každý pracovník, takže zboží může v rámci logistického řetězce okamžitě pokračovat v cestě. Díky tomu přináší použití tohoto řešení nákladové úspory v mezioperacích a skladovém či provozním hospodářství. Potvrzuje to i Radim Ušel: "Zákazník, tradiční strojírenská firma, řešil problém s častým výskytem koroze během zpracování kovů od surového železa až po finální výrobek. Během procesu docházelo často k potřebě nutných operací navíc, aby se produkt očistil od koroze před jeho dalším zpracováním nebo montáží. Vhodnou kombinací antikorozních VCI produktů došlo nejen k eliminaci koroze, ale také k úspoře nákladů na zbytečné operace. Navíc se tím celý proces výroby zrychlil, což mělo pozitivní vliv na dodací termíny produktů k zákazníkům. V tomto případě se tedy jednalo o trojí úsporu, která v konečném důsledku znamenala redukci nákladů v desítkách procent."

Tento příklad dobře ilustruje, že v oblasti antikorozní ochrany je potřeba se soustředit i na jiné oblasti než jenom na ochranu výrobku před působením přírodních živlů. Výběr toho správného řešení totiž může přinést jak kvalitnější ochranu, tak úspory díky efektivnějšímu procesu výroby a balení.

Foto: Branopac CZ Antalis

Související