Srbsko je po Rumunsku a Řecku třetím největším trhem v jihovýchodní Evropě a nabízí strategické umístění mezi střední Evropou a balkánskými zeměmi. „Z pohledu skupiny má Srbsko díky svojí geografické poloze strategický význam. V rámci našich mezinárodních přepravních toků již spolupracujeme s řadou lokálních operátorů. Chtěli bychom ještě intenzivněji využívat potenciálu této země a regionu,“ zdůrazňuje Lachezar Roubchev, generální manažer Gefco Serbia.

Země pokračuje v rekonstrukci a modernizaci své dopravní infrastruktury. Se svojí železniční sítí čítající 3800 km Srbsko nabízí infrastrukturu s nejvyšší hustotou v rámci kandidátských zemí (49,3 m/km² oproti průměru evropské osmadvacítky, který činí 48,3 m/km²).

„Jsme potěšeni tím, že se můžeme podílet na podpoře projektů industrializace a rozvoje zahraničního obchodu realizovaných v rámci Srbska. Efektivní logistika představuje v zemích jako Srbsko klíčový faktor přispívající k růstu hrubého domácího produktu,“ říká Luc Nadal, předseda správní rady skupiny Gefco.

V minulých letech země přilákala investice do výroby oceli, průmyslového zboží, chemického průmyslu a automobilového průmyslu a podepsala dohody o volném obchodu s Evropskou unií, Ruskem, Tureckem a zeměmi střední Evropy s cílem dosažení ekonomické atraktivity.

Související