Společnost DP DHL představila novou zprávu o trendech s názvem Robotika v logistice, která ukazuje, jak využití robotů ovlivní dodavatelské řetězce. Robotické technologie se budou možná již brzy podílet v logistickém prostředí na vychystávání, balení a přepravě zboží. 

„Roboti pracují v mnoha průmyslových odvětvích, ale logistiku dosud neovlivnili kvůli složitosti pracovních činností, které zahrnují manipulaci s velmi různorodými předměty v nekonečném množství kombinací, v blízkosti lidí a na omezeném prostoru. Současné výzkumy ukazují, že v 80 procentech logistických provozů se v současnosti pracuje stále manuálně. V poslední době se však technika začíná dostávat na úroveň, na níž již bude schopna uspokojit poptávku po flexibilních a nízkonákladových robotech využitelných pro práci v logistice,“ myslí si Matthias Heutger, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za strategii, marketing a inovace.

Zpráva zdůrazňuje, že vývoj nové generace robotů, kteří dokážou rozumět, pohybovat se, reagovat na své prostředí a vykonávat úkony společně s lidmi, se zrychluje díky intenzivnímu růstu elektronického obchodu s vysokým podílem lidské práce a také díky nedostatku zaměstnanců a stárnutí populace.

Kvůli těmto problémům se v některých zemích zvyšují investice do výzkumu v oblasti robotiky a dochází k nové vlně výzkumu robotů využitelných pro logistické operace. Kromě USA, Číny, Ruska a Japonska má v této oblasti silné postavení také Evropa. V rámci programu SPARC Evropské komise bude EU investovat 700 milionů eur do výzkumu robotické technologie a konsorcium 180 evropských společností přislíbilo dalších 2,1 miliardy eur do roku 2020.

„I když jde v logistice vývoj rychle dopředu, k zavádění novinek nedochází tak pružně, jak bychom si představovali. Čárové kódy se například používají zhruba 50 let, a i přesto, že existuje řada novinek, jejich využití stále převládá. V případě robotů by však jejich uvedení do praxe mohl výrazně urychlit aktuální nedostatek pracovních sil, se kterým se logistika potýká. Navíc manipulace se zbožím bude rychlejší a ekonomičtější, což bude významným argumentem i pro naše zákazníky,“ řekl Petr Polák, IT delivery manager DHL Supply Chain v České republice.

Robotics Day

Společnost DPDHL Group už zkouší ve vybraných skladovacích provozech spolupracující roboty. Přehled výsledků testování byl představen na první akci Robotics Day, která se uskutečnila v dubnu v Inovačním centru DHL v Německu, kde se sešli přední výzkumníci v oblasti robotiky. Na akci, která hledala odpověď na otázku, jak by mohli lidé a vyspělí roboti pracovat vedle sebe, byly vystaveny také konkrétní exponáty předních společností v oblasti robotiky.

Dr. Markus Kückelhaus, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation zodpovědný za inovace a výzkum trendů, na blogu společnosti vysvětluje, jak vyspělá robotická technologie transformuje logistický průmysl. 

Související