Vzhledem k plánovanému přesunu kompletační linky ze sesterského závodu v Německu do Čech hledala společnost MSSL Advanced Polymers (MSP CZE) softwarové řešení, které by dokázalo podpořit proces přípravy dodávek do automobilky Daimler.

K přípravě finálních balení firma využívala na míru upravený systém Infor XPPS, který zajišťoval vizualizaci kompletačních příkazů a tisk interních etiket pro dodržení sledovatelnosti a bezchybnosti procesu přípravy dodávek. Český závod potřeboval připravit stejné systémové zajištění kvality vychystávaných sad.

MSP CZE využívá podnikový software Helios. Společnosti v něm ale nevyhovovala podpora procesu kompletace dílů do sad. Proto se necelý měsíc před stěhováním linky obrátila na firmu Aimtec, která dodala systém DCIxMES (Manufacturing Execution System). Ten operátorům na dotykových terminálech zobrazuje na jednotlivých kompletačních pracovištích instrukce, které komponenty mají být vychystány do každé zákaznické sady.

Informace se automaticky importují ze systému Helios a přiřazují se do fronty práce pro jednotlivá kompletační pracoviště. Pro každou přichystanou sadu operátor v systému vytiskne unikátní etiketu, která se využívá v následných logistických operacích a slouží jako jednoznačný identifikátor každého balení kvůli zpětné dohledatelnosti. DCIxMES zároveň poskytuje ucelený přehled o stavu a rozpracovanosti jednotlivých zakázek a pomáhá zajistit plynulé zásobování kompletační linky.

„Pro implementaci DCIxMES jsme se rozhodli kvůli komplexnosti dodávaného řešení. Do budoucna máme vizi zavést jedno integrované řešení pro řízení výroby i skladů, tzv. MOM,“ uvedl ředitel společnosti Vladimír Pelej.

První fáze nasazení systému vycházela z časového požadavku zákazníka a trvala od prvotního nastartování až po předání a uvedení do produktivního provozu pouze tři týdny. Projekt se uskutečnil na přelomu února a března 2016.

Související