V rámci první výzvy podpory překladišť kombinované dopravy bude k dispozici téměř 860 milionů korun jako příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti. Žadatelé mohou získat podporu ve výši až 49 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Příjemci podpory můžou být vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 5. 8. 2016 a od 12. 8. 2016 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je 21. 10. 2016.

V rámci této výzvy budou podpořeny hlavně překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem, a to pro modernizace stávajících nebo pro výstavbu nových terminálů (trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice). Finance pak můžou také směřovat na pořízení manipulačních techniky pro překladiště kombinované dopravy.

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastní výzvě a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webové adrese web.opd.cz/vyzva-09.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že v následujících letech budou vyhlašována další kola, v rámci nichž se na tuto oblast můžou rozdělit až 2,5 miliardy korun.

Související