Jungheinrich má v Evropě centrální sklad u Hamburku, regionální distribuční centra v jihozápadním Německu a u Bratislavy a dalších několik lokálních skladů. Hamburská centrála, z které se zasílá materiál prakticky do celého světa, prošla nedávno modernizací a slouží de facto jako výkladní skříň produktů, jež firma nabízí.

 

Bratislavský sklad zajišťuje dodávky náhradních dílů po zemích v části východní a střední Evropy, včetně Česka. Obrovské množství různých vozíků a jejich konfigurací přináší velké nároky na počet náhradních dílů. V kombinaci s častým požadavkem na co nejrychlejší opravy je tak vyvíjen velký tlak na logistiku zásobování materiálem nutným k servisním zásahům.

Jungheinrich díky nočnímu rozvozu náhradních dílů do mobilních servisních dílen dokáže opravit více než 95 procent servisních zakázek do 24 hodin. Pokud technik objedná náhradní díl do 16:00, díl se hned vychystá ze skladu v Bratislavě a pošle se nočním rozvozem do jeho mobilní díly. Technik tak ráno vyráží rovnou s náhradními díly a dokončuje opravu.

rack palletsNavíc má ve svém voze určitý sortiment náhradních dílů definovaný podle vozíků, které jsou v provozu u jeho významných zákazníků. Tím se dále zvyšuje úspěšnost prvního servisního zákroku a rychlost opravy, kterou tak lze mnohdy provést i bez čekání na zásobování díly z regionálního skladu.

K tomu přispívá i dispečink, který má přehled o vozících u zákazníků firmy, o jejich konfiguraci, stáří, nájezdu či posledních opravách, a technikům tak předává kompletní informace o dané situaci. Vytížení techniků se sleduje online včetně cestovních tras.

Nároky na rychlost zásahu stoupají, a tak je nastavená reakční doba servisu od prvního kontaktu s dispečinkem běžně i na šest hodin. Díky lokálnímu skladu u české centrály firmy u Prahy se daří také rychlejší zásahy, u nejakutnějších případů ale vypomáhá s doručením náhradních dílů rychlý kurýr.

Související