Solární moduly jsou namontovány na střechách přívěsů, a protože během jízdy nabíjejí trakční baterie tahačů, mění tyto vozíky baterie v nabíjecích stanicích méně často. Solární tahač spotřebuje přibližně o 10 procent méně elektřiny ze sítě a zároveň dosahuje delších časů v provozu mezi nabíjecími cykly. Akumulátory vozidla se zpravidla plně nabijí ze solárních panelů během víkendu. V závodě Mladá Boleslav během jednoho dne tyto bateriové, elektricky poháněné tahače ujedou téměř 70 kilometrů.

Nabíjení monitorují senzory, které zaznamenávají celý průběh cyklu. Každý provozní den tak lze zjistit, jak dlouho nabíjecí cyklus trval, kolik energie pocházelo z elektrické sítě a jakým podílem přispěly solární panely. Tato data se průběžně ukládají a následně se budou vyhodnocovat v rámci semestrálního předmětu „Green Logistics“ na Škoda Auto Vysoké škole.

Škoda zkouší alternativní paliva už delší dobu. Kromě elektrického tahače s dodatečnými solárními panely je v areálu automobilky nasazeno dalších 15 bateriových, elektricky poháněných logistických tahačů. Zkouší se tu také nákladní vozy na CNG a pro blízkou budoucnost má český výrobce vizi, že většina subdodavatelů, kteří sídlí v blízkosti závodu, bude komponenty přivážet také pomocí nákladních vozů na alternativní pohony.

Související