Koncem roku 2013 došlo k ukončení platnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ). Problematiku obchodního práva do sebe integruje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). OZ změnil více než 230 do té doby platných zákonných a podzákonných předpisů. OZ představuje zcela zásadní změnu celého právního řádu ČR a přinesl i některé zásadní změny v principech práva. Zavedl řadu předtím nepoužívaných povinností - jako např. povinnost poctivého jednání či ochranu slabší strany (tedy nejen ochranu spotřebitele), která se dotkla i ochrany slabší strany mezi podnikateli apod. OZ přinesl i značnou neformálnost, kdy v řadě smluvních vztahů mění povinnost písemných smluv a zavedl možnost jejich uzavírání jen ve formě ústní. Změny zasáhly i problematiku obchodního práva. V oblasti úpravy přepravních vztahů (komplexní pojem, do něhož jsou v nejširším smyslu zahrnovány i zasílatelské služby) odstranil OZ roztříštěnost, kdy část těchto vztahů v rámci národní právní úpravy existovala v rámci obchodního práva (v obchodním zákoníku) a část byla upravena v právu občanském (v občanském zákoníku).

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.