Nejzávažnější problémy tuzemských strojírenských a plastikářských výrobních firem s ročním obratem do půl miliardy korun se přímo dotýkají až tří čtvrtin z nich. Právě takto vysoký počet zástupců společností si v rozhovorech v rámci výzkumu stěžoval na chybnou anebo dokonce zcela chybějící evidenci materiálu a zboží. Stejné množství firem trápí i záměny těchto položek ve výrobě. Téměř dvě třetiny respondentů pak deklarovaly potíže s neefektivitou skladníků, kteří přesně nevědí, kde se který materiál nebo zboží ve skladě nachází, a při jejich hledání tak stráví neúměrné množství času.

Časová náročnost a s tím spojené náklady představují problém i v zadávání pokynů manipulantům a skladníkům. Tuto agendu totiž nemá dostatečně vyřešenou polovina dotazovaných společností. Čtvrtina z nich dále nemá zajištěnou zastupitelnost pracovníků skladu, kteří pro úspěšné zvládnutí svých činností musí „svůj“ sklad dobře znát. Dále firmy trápí pracná evidence výdeje materiálu a nedostatečný přehled nad činností operátorů, manipulantů nebo skladníků.

Jako východisko z tohoto stavu plánuje 20 procent firem, které se účastnily výzkumu, nasazení plnohodnotného systému řízení skladu (WMS), 35 procent je rozhodnuto řešit nejpalčivější problémy nasazením on-line skladové evidence a zbytek není o způsobu řešení doposud rozhodnut.

Související