Distributor paliv Čepro rozšiřuje výdej pohonných hmot pro své zákazníky a odběratele na 13 míst po celé republice. „Snažíme se přinášet našim klientům vyšší přidanou hodnotu, a to nejen kvalitou našich motorových paliv a dalšími obchodními službami, ale i regionálním pokrytím. Rozhodnutím o otevření skladu Sedlnice se přiblížíme zákazníkům v regionu a v neposlední míře zkrácením vzdálenosti pro dopravu motorových paliv snížíme zátěž životního prostředí dovozem ze vzdálenějších lokalit,“ uvedl Jan Duspěva, předseda představenstva Čepra.

Firma má po celé zemi sklady s celkovou kapacitou 650 skladovacích nádrží o objemu 1,76 milionů kubíků. Sklad v Sedlnicích, který leží mezi Studénkou a Kopřivnicí, je nejmladší – byl dokončen v roce 2006. Má rozlohu 6,4 hektaru, kde je umístěno 10 nádrží. „Sklad dosud sloužil především pro naše potřeby a obsluhu letišť. Nyní jsme zde otevřeli zcela nový výdejní terminál, prodej jsme zahájili 15. ledna 2017,“ doplňuje František Todt, provozní ředitel Čepra.

Impulsem pro zřízení nového terminálu na severní Moravě je stále větší zájem odběratelů o komplexní služby v prodeji a distribuci pohonných hmot. V Čepru například úspěšně funguje program Certifikovaný velkoobchod Čepro, který je postaven na systému kontroly kvality surovin.

„Vytvořili jsme digitální stopu a digitální kontrolu mezi naším skladem a čerpací stanicí partnera. Do tohoto projektu se může přihlásit každý provozovatel nebo vlastník čerpací stanice. Když s námi uzavře smlouvu, tak my mu vytvoříme technologický passport jeho čerpací stanice a nabídneme mu režim bezpečného provozování z hlediska kvality a dalších služeb,“ vysvětluje Duspěva.

Zákazník dostává také přístup k on-line kontrole materiálu od okamžiku objednání až po naplnění do jeho nádrží. Prostřednictvím GPS sledování vidí, jak k němu cisterna jede. Zároveň sleduje případné změny v objemu při transportu.

Související