Český trh industriálních nemovitostí se v uplynulém roce nesl především ve znamení růstu sektoru e-commerce, který těžil jak z celkově příznivé ekonomické situace v rámci hospodářství, tak také z příchodu řady nových hráčů. Ti si zvolili Česko jako optimální základnu pro svou expanzi a vytvořili vysokou poptávku po rozsáhlých skladových řešeních. Jejich zájem se zaměřil především na regiony s návazností na Německo, jehož trh primárně zásobují. Sílící význam sektoru e-commerce pozorují také poskytovatelé logistických služeb. V průzkumu 108 Agency jej za nejvýrazněji rostoucí označila drtivá většina oslovených subjektů, dále následuje odvětví automotive či sektor FMCG.

Developeři na současnou poptávku reagují výstavbou nových skladových řešení jak pro konkrétní zájemce, tak také spekulativně. Pokračující výstavbu lze s ohledem na dostatek zastavitelných ploch očekávat i do budoucna. Rostoucí zájem o regiony, které dříve byly v ústraní, lze vypozorovat také z bližšího pohledu na nově zahájenou či plánovanou výstavbu ke konci minulého roku. Především se jedná o region Ústí nad Labem, Karlovy Vary či na druhé straně republiky region Olomouce a Ostravy.

Poptávku tvoří mimo logistiků také výrobní společnosti jako například Magna, Personna či Trevés, které v uplynulém roce získaly nové prostory právě v Ústeckém kraji. Ten je pro investory atraktivní také s ohledem na výrazný rozdíl v mzdových nákladech vůči Německu, kde došlo od 1. 1. 2017 k dalšímu navýšení hrubé minimální mzdy na 8,84 eur za hodinu. Rostoucí atraktivita těchto lokalit přispěje k jejich dalšímu významnému rozvoji, jehož největší hrozbou může být do budoucna především vývoj na trhu práce a možnost zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly.

Rostoucí podíl automatizace

Možný nedostatek kvalifikované pracovní síly v regionech, které zaznamenaly výrazný růst zájmu investorů v posledních letech, je silným tématem také z hlediska dalšího vývoje technologií. Zde shodně jak developerské, tak logistické společnosti očekávají zavedení vyššího podílu automatizace skladových procesů.

Druhotným podnětem k těmto opatřením je také snaha o výraznější ekonomické úspory. Čerstvým příkladem postupující snahy o automatizaci je například záměr společnosti Amazon vystavět u polského Štětína nové distribuční centrum s vysokým podílem robotizace. Tento projekt má představovat další technologický posun od dva roky starého distribučního centra společnosti v Dobrovízi u Prahy.

Flexibilnější logistika

V souvislosti s rychlým vývojem na trhu sílí také tlak klientů na uzavírání krátkodobějších logistických smluv. V tomto ohledu došlo v posledních letech k odklonu z dřívějších pětiletých smluv směrem k flexibilnějším dvou- až tříletým kontraktům, přičemž zároveň došlo také k výraznému zvýšení celkového objemu přepravy.

Rostoucí zájem po logistických službách jde ruku v ruce s novou výstavbou skladových hal, nárůst poptávky poskytovatelé pozorují především v regionu severních či západních Čech, tradičně silné zůstávají také lokality v rámci Prahy či Brna. Výrazným impulsem se stalo dokončení chybějící části dálnice D8, které dále podpoří rozvoj lokality severních Čech novou logistickou výstavbou, určenou k obsloužení především německého trhu.

Související