Strategické technologické trendy definují analytici poradenské společnosti Gartner jako ty, které mají významný potenciál narušit či změnit současný stav, ale teprve se rozvíjejí z počátečních stadií do fáze širšího dopadu a využívání. Nebo rychle rostoucí trendy s vysokou mírou kolísavosti, které dosáhnou bodu zlomu během následujících pěti let.

"Top 10 strategických technologických trendů pro rok 2017 ilustruje proces zrodu digitální sítě," vysvětluje viceprezident Gartneru David Cearley. "První tři lze souhrnně označit jako všudypřítomnou inteligenci, tedy to, jak se technologie a postupy v oblasti datových věd rozvíjejí, aby zahrnuly pokročilé strojové učení a umělou inteligenci umožňující vytváření inteligentních fyzických i čistě softwarových systémů, které jsou naprogramovány tak, aby se učily a přizpůsobovaly. Druhá trojice technologických trendů souvisí s tím, jak se fyzický a digitální svět stávají stále provázanějšími. Konečně poslední čtyři klíčové trendy představují provázané sítě platforem a služeb, nezbytné pro nástup inteligentního digitálního světa."

1. Umělá technologie a pokročilé strojové učení

Umělá inteligence a pokročilé strojové učení zahrnují řadu technologií a technik, jako například hluboké učení, neuronové sítě nebo zpracování přirozeného jazyka. Pokročilejší techniky jdou za hranice možností tradičních algoritmů, založených na pravidlech a umožňujících vytvářet systémy, které chápou, učí se, předvídají, přizpůsobují se a případně i jednají autonomně. Kombinace těchto schopností způsobuje, že se chytré stroje zdají být "inteligentními."

"Aplikovaná AI a pokročilé strojové učení povedou k řadě inteligentních řešení, která budou zahrnovat jak fyzická zařízení, jako jsou roboti, autonomní vozidla a spotřební elektronika, tak aplikace a služby - například virtuální osobní asistenty a chytré poradce," vysvětluje Cearley. "Tato řešení budou nabízena jako nová kategorie zjevně inteligentních aplikací a věcí, ale zároveň také umožní poskytnout vestavěnou inteligenci široké škále síťových zařízení a stávajících aplikací či algoritmů služeb."

2. Inteligentní aplikace

Inteligentní aplikace, jako jsou VPA (Virtual Personal Assistants), zvládají některé každodenní úkony tradičních asistentů či sekretářek (například stanovení priorit u e-mailové komunikace), a pomáhají tak svým uživatelům být efektivnější (zvýrazněním nejdůležitějšího obsahu a interakcí). Jiné inteligentní aplikace, jako jsou VCA (Virtual Customer Assistants), jsou specializovanější na úlohy v oblasti obchodu a zákaznických služeb. Tyto inteligentní aplikace mohou od základu proměnit povahu a strukturu práce v zaměstnání.

"Během příštích deseti let prakticky každá aplikace a služba dostane nějakou formu umělé inteligence," říká Cearley a dodává: "Zrodí se tak dlouhodobý trend, který se bude postupně vyvíjet a rozšiřovat praktické využívání umělé inteligence a strojového učení v oblasti aplikací a služeb."

3. Inteligentní věci

Inteligentní věci je označení fyzických předmětů, které zvládnou díky využívání aplikované umělé inteligence a strojového učení víc než jen pevně naprogramované modely fungování. Mohou tak přirozeněji reagovat a jednat ve svém prostředí a při interakcích s lidmi. S tím, jak se inteligentní věci, například drony, autonomní auta a chytré spotřebiče, budou stále více rozšiřovat, očekávají analytici Gartneru posun od "osamocených" inteligentních věcí ke kolaborativnímu modelu propojených inteligentních věcí.

4. Virtuální a rozšířená realita.

Technologie jako virtuální realita (VR) a rozšířená realita (augmented reality, AR) zásadně mění způsob, jak lidé komunikují mezi sebou i s aplikacemi a softwarem. "Možnost VR a AR se propojí s digitální sítí a utvoří ucelený systém zařízení schopných skládat a řídit tok informací k uživateli do podoby hyperpersonalizovaných a relevantních aplikací a služeb. Integrace napříč mobilními a IoT zařízeními a nositelnou elektronikou v prostředí doslova nasyceném senzory pak posunou tyto aplikace za hranice zážitku pro jednu oddělenou osobu. Místnosti a prostory doslova ožijí věcmi a jejich spojení skrze digitální síť z nich udělá součást pohlcujících virtuálních světů," vysvětluje viceprezident Gartneru David Cearley.

5. Digitální dvojče

Digitální dvojče je dynamický softwarový model fyzického předmětu či systému, který využívá data ze senzorů pro pochopení jeho aktuálního stavu, řízení odpovědí na změny, zlepšení reakcí a / nebo zvyšování přidané hodnoty. Digitální dvojčata zahrnují kombinaci metadat (například klasifikace, kompozice a struktura), stavu či podmínek (například místo a teplota), dat o událostech (například časové série) a analytiky (například algoritmy a pravidla).

Během tří až pěti let získají stovky milionů věcí svá digitální dvojčata. Organizace je budou používat pro proaktivní opravy a plánování údržby, řízení či plánování výrobních procesů, řízení celých výrobních provozů, předvídání možných závad nebo zvýšení provozní efektivity a zlepšení procesu vývoje nových výrobků. Digitální dvojčata se tak stanou náhradou (či doplňkem) zkušených inspekčních specialistů a dohledových či ovládacích prvků, jako jsou tlakové ukazatele a ochranné ventily.

6. Blockchain a distribuované záznamy

Blockchain je v podstatě druhem distribuovaného záznamu, v němž jsou informace o hodnotové směně (bitcoinů nebo jiných tokenů) sekvenčně řazeny do bloků. Každý blok je vázán na blok předchozí a zaznamenán napříč P2P sítí s využitím mechanismů kryptografické důvěry a záruky. Zájem o blockchain a distribuované záznamy obecně roste zejména proto, že mohou výrazně napomoci funkční transformaci v řadě odvětví. Přestože dnes jsou dávány nejčastěji do souvislosti s finančnictvím, lze si představit řadu dalších způsobů využití včetně distribuce hudby, ověřování identity, registrů názvů či titulů nebo v dodavatelských řetězcích.

7. Konverzační systémy

Současný zájem o konverzační systémy se točí především kolem chatovacích botů a zařízení vybavených mikrofonem (například chytré telefony, tablety, PC a automobily). Nicméně digitální síť (digital mesh) přinese rozšiřující se škálu koncových zařízení, která budou lidé používat při ovládání aplikací a přístupu k informacím, komunikaci mezi sebou, v rámci sociálních komunit, státní správy i firem. Síť zařízení (device mesh) půjde za hranice tradičních stolních počítačů a několika mobilních zařízení, a zahrne celou řadu koncových uživatelských bodů s možností uživatelské interakce. S tím se budou rozšiřovat i modely připojení a větší míra přímé spolupráce mezi zařízeními.

8. Síť aplikací a architektury služeb

Mobilní, webové, tradiční i IoT aplikace se propojují do širší sítě služeb, aby vytvořily to, co uživatel vnímá a vidí jako jednu ucelenou "aplikaci". Hovoří se o tzv. MASA (Mesh App and Service Architecture). Architektura zapouzdřuje služby a vystavuje pouze programovací rozhraní API na různých úrovních a napříč organizacemi. MASA umožňuje doručit uživatelům optimalizované řešení pro konkrétní cílový bod v digitální sítí (desktop, chytrý telefon, automobil) a dosáhnout nepřerušovaného zážitku při přechodu mezi těmito kanály.

9. Platformy digitálních technologií

DTP (Digital Technology Platforms - Platformy digitálních technologií) poskytují základní stavební bloky digitálního byznysu a jsou významným podpůrným prvkem při transformaci byznysu na digitální. Analytici Gartneru identifikovali pět hlavních oblastí, v nichž je třeba podpořit nové schopnosti a obchodní modely pro rozvoj digitálního byznysu: informační systémy, zákaznickou zkušenost, analytiku a inteligenci, internet věcí a byznysové/obchodní ekosystémy. Představují základní stavební bloky digitálního byznysu a jsou zásadní pro transformaci stávajícího byznysu na digitální.

10. Adaptivní bezpečnostní architektura

Inteligentní digitální síť a související digitální technologické platformy a aplikační architektury vytvářejí z pohledu bezpečnosti stále složitější prostředí. "Zavedené bezpečnostní technologie by měly být použity jako základ pro zabezpečení IoT platforem," říká viceprezident Gartneru David Cearley. "Monitorování uživatelů a chování entit je pak zásadním doplňkem nutným zejména v oblasti IoT. Nicméně oblast okraje IoT je pro většinu bezpečnostních IT expertů novou hranicí, a tedy i místem, kde se budou rodit nová slabá místa, a bude třeba zde vymýšlet nové nástroje a procesy a ty následně zakomponovat do IoT platforem."

Související