„Projekty Průmyslu 4.0 přinesou dvě zásadní výzvy. Tou první bude potřeba zvládnout ve světě propojených kyberneticko-fyzických systémů obrovský objem a rozličnost dat vytvářených v reálném čase. Zadruhé, aby bylo možné vytvářet novou přidanou hodnotu a skutečné inovace, budou třeba nové algoritmy,“ říká Tomas Oestreich, viceprezident a ředitel výzkumu společnosti Gartner s tím, že právě algoritmy budou tepem Průmyslu 4.0.

Nicméně upozorňuje, že pro vývoj algoritmů jsou často třeba znalosti a dovednosti, které ve většině výrobních podniků chybí. Aby přesto zvládly přicházet s novinkami dostatečně rychle, budou se stále více obracet na poskytovatele služeb a využijí také nová tržiště algoritmů.

Opakovaně použitelné algoritmy

Dodavatelé analytických řešení již začali vytvářet tržiště softwarových komponent, jako jsou analytické algoritmy, aby uživatelům nabídli větší flexibilitu a možnost volby. Tato tržiště tak přinesou výhody tzv. ekonomie appek (mobilních a cloudových aplikací) do oblasti vývoje software. Zásadně sníží náklady na distribuci software a usnadní přístup k tisícům nebo dokonce milionům existujících algoritmů.

On-line tržiště tak nabídnou opakovaně použitelné algoritmy, s jejichž pomocí budou firmy a organizace moci urychlit vlastní vývoj a zvládnout změny, které přináší digitální byznys. „Opakované využívání hotových algoritmů a jejich nasazení ve specifických případech může výrazně snížit čas potřebný na vývoj. Vzniknou tak knihovny rozšiřující možnosti interních vývojových týmů,“ říká Tomas Oestreich.

Modernizace a transformace ERP

Firmy, které již započaly s projekty Průmyslu 4.0, také modernizují své ERP (systémy pro plánování/řízení podnikových zdrojů). Ty se napojují na infrastrukturu internetu věcí (IoT) zahrnující senzory a řídicí prvky, middleware pro sběr a ukládání dat i aplikace a analytické nástroje pro rozhodování a automatické spouštění událostí.

„Řada ERP řešení je stará a nemůže zvládnout objem dat a transakcí, které je třeba zpracovat i díky rostoucí granularitě v obchodních transakcích,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Gartneru Christian Hestermann.

Dobrým odvětvím, které si již prošlo transformací, je hudební průmysl. Zákazníci se postupně přeorientovali z nákupu jednotlivých alb v obchodech na streamování písniček, což se v příslušných systémech promítá do mikročástek bezprostředně zúčtovaných poplatků. „ERP by se snadno mohlo stát úzkým hrdlem digitálního byznysu, jestliže podnikům neumožní rychle reagovat a uchopit digitální obchodní příležitosti v rychle se měnícím světě,“ vysvětluje Hestermann.

CIO a ředitelé IT by proto měli pracovat na rozvoji těchto příležitostí – tzv. digitálních obchodních okamžiků a pomoci tak svým podnikům růst. Například signály a data ze senzorů umístěných ve stále větším počtu produktů nebo z externích zdrojů mohou být použity pro zobrazení nabídky dalších služeb zákazníkům. „To bude s největší pravděpodobností vyžadovat modernizaci zapojeného ERP, neboť starší systémy nezvládnou mnohem větší objem a granularitu těchto mikrotransakcí,“ dodává Hestermann.

Podle analytiků Gartneru provede renovaci jádra svého ERP systému do roku 2020 na 50 procent společností a budou tak moci převést svou IoT infrastrukturu na standardizovanou platformu a zvýšit počet interakcí se zákazníky až o pětinu.

Související