Společnost DHL Supply Chain se rozhodla řešit nedostatek pracovníků a malou nabídku na pracovním trhu v České republice tím, že se zapojila do programu zaměstnávání vězňů. Ten je dlouhodobým cílem ministerstva spravedlnosti vytyčeným v rámci koncepce vězeňství do roku 2025.

Zaměstnávání vězňů přináší výhody všem zúčastněným stranám. „Naše nabídka práce vězňům je prospěšná jak pro ně, tak pro celou společnost. Pro nás je to zároveň zajímavá příležitost, jak řešit nedostatek potenciálních zaměstnanců na českém trhu práce,“ říká Gabriela Kahounová, personální ředitelka ve společnosti DHL Supply Chain.

V první fázi, od listopadu do prosince 2016, bylo v Chebu zkušebně zaměstnáno 10 vězňů. Během této doby se ukázalo, že jejich začlenění proběhlo hladce. Na základě dobrých zkušeností byl počet zaměstnávaných vězňů zvýšen na 45. DHL Supply Chain kromě toho plánuje využít nabídky i dalších věznic v České republice. V současné době zahájila spolupráci s věznicí v Břeclavi, která zajistí do poboček v Pohořelicích u Brna další odsouzené.

Vězni pracující v provozech DHL Supply Chain si obvykle odpykávají nižší tresty. Nejčastěji jsou mezi nimi neplatiči alimentů, takže nepředstavují výrazné bezpečnostní riziko. Navíc pracují ve vyhrazených prostorách skladu. Běžní zaměstnanci dostávají instrukce, jak se mají ke svým kolegům chovat.

Do práce i po propuštění

Vězni se uplatňují hlavně na pozicích, které se nedaří obsadit uchazeči z běžného trhu práce. Zajišťují práce v sekci přebalování zboží, například třídění, přípravu obalového materiálu, skenování apod. Díky tomu si mohou udržovat nebo získávat pracovní návyky, což jim usnadní začlenění do pracovního procesu a do společnosti po ukončení trestu. V případě zájmu jim DHL Supply Chain nabízí možnost zaměstnání i po propuštění.

„Zaměstnávání vězňů je jedním ze stěžejních prostředků resocializace vězňů. Řada vězňů má jen minimální, nebo téměř žádné pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky mohou vybudovat, upevnit a naučí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky, jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody,“ říká ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří Martin Klapper.

„Zaměstnání všech odsouzených, kteří mohou pracovat, je mým cílem už od příchodu na ministerstvo spravedlnosti. Při míře recidivy odsouzených, která v současnosti u nás přesahuje 70 procent, je klíčovým resocializačním faktorem. Když nemají vězni práci, ztratí za mřížemi pracovní návyky a po propuštění těžko mohou vést normální život. Velmi často padají do dluhové pasti a své problémy pak řeší prací načerno nebo další trestnou činností. Každý případ, kdy se tomu pokusíme předejít, má smysl. Jsem proto velmi rád, že firmy nám v tomto vycházejí vstříc a jejich poptávka po zaměstnancích ve výkonu trestu roste,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Související