Novelizovaný zákon zavedl povinnost zaměstnavatele sídlícího v jiném členském státu EU, který vyslal svého zaměstnance, uchovávat v místě pracoviště kopie pracovní smlouvy v jazyce státu, do kterého je řidič vyslán.

Toto pravidlo, které prosadily především státy, kde platí zákony o minimální mzdě zahraničních pracovníků, má pomoci k lepší kontrole pracovních podmínek vyslaných zaměstnanců. Zároveň jej ale především východní unijní země kritizují jako protekcionistické opatření a zásadní porušení jednoho z pilířů Evropské unie - volného pohybu služeb.

Na půdě EU aktuálně probíhají jednání o takzvaném Balíčku mobility. Některé země v rámci nich požadují omezit přepravy ze strany dopravců z nových států EU kvůli údajně nekalé konkurenční výhodě spočívající v nižších mzdách řidičů z chudších zemí Evropy. Ministerstvo dopravy se proto rozhodlo uspořádat kontroly řidičů na hranicích, jednak aby dopravce informovalo o nových pravidlech a jednak aby získalo argumenty pro probíhající vyjednávání.

Na západě kontrolují jen východní řidiče

V rámci preventivní akce bylo zkontrolováno celkem 58 řidičů. Největší zastoupení měly firmy z Německa a Polska. Zkontrolováno bylo také sedm řidičů státní příslušnosti mimo Evropskou unii.

„Nejzásadnějším zjištěním bylo porušení povinností všech zaměstnavatelů z takzvaných starých členských států EU, které přitom paradoxně nejvíce zdůrazňují porušování pravidel dopravci a řidiči z nových členských zemí,“ uvádí mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold a dodává: „Žádný z řidičů, ať už z Německa, Rakouska, Itálie či dalších zemí, navíc o povinnostech při vysílání neměl ani základní informace. Podivovali se, kolik dokumentů navíc by s sebou museli vozit a zajistit jejich překlad.“

Podle informací ministerstva dopravy všichni řidiči z nových členských států měli k dispozici pracovní smlouvy v několika evropských jazycích. „To naznačuje, že na území západních sousedů se kontrolují výhradně východní řidiči, a pravidla pro vysílání tak západní státy zneužívají pouze pro ochranu vlastního trhu, nikoliv k ochraně práv zaměstnanců, jimiž nové povinnosti hájí při jednáních,“ dodává Tomáš Neřold.

Související