Kdy začala působit společnost ModusLink v České republice?

Naše historie zde sahá do roku 2005, kdy náš jednatel John Heffernan dostal za úkol otevřít v České republice pobočku. Mnoho společností tehdy hledalo země s nižšími provozními náklady a ModusLink si vybral Českou republiku. Důvodů pro to bylo mnoho. Protože je naše společnost hodně závislá na pracovní síle, byla pro firmu tehdy dobrou zprávou poměrně vysoká nezaměstnanost a také vysoká míra vzdělanosti. Velkou předností České republiky je také umístění uprostřed Evropy.

Otevřel zde ModusLink svoji pobočku kvůli kontraktu s nějakým zákazníkem?

Naši zákazníci jsou především výrobci celosvětově známých značek elektroniky, tedy velké korporace, a jsou nám tím pádem z našeho korporátního vedení přiřazováni. Smyslem naší spolupráce ale samozřejmě je optimalizace jejich dodavatelského řetězce. Když se tedy objevil nápad přesunout aktivity z Holandska do České republiky s příslibem nižších nákladů na výrobu, provoz a logistiku, samozřejmě to uvítali a podpořili.

Zmiňujete náklady na výrobu, jakou výrobu zde pro vaše klienty zajišťujete?

Jde o poslední část výroby, tedy především balení. I pouhé balení ale dnes nabírá velkých dimenzí. Jeden klient může mít ve svém portfoliu třeba stovky různých produktů, které se balí v tisíci finálních konfiguracích. Když si vezmete, že některé produkty mají v balení až 20 komponentů, a přidáte k tomu, že mohou být lokalizované až pro 30 destinací, začíná to být velmi komplexní a náročné na interní procesy.

Máte možnost si nějakou část výroby předpřipravit?

Vyrábíme pouze na objednávku a klienti nám akorát dávají 12týdenní rámcový výhled, díky kterému dokážeme lépe plánovat. Přesné objednávky však ve finále dostáváme koncem týdne na týden následující.

Máme ale i klienty, jejichž objednávky musíme dodat do druhého dne. Jde především o byznys, kterému říkáme factory feed, kdy pro výrobní závody připravujeme soupravy komponentů, jako jsou ovladače, náhradní baterie, příslušenství, kabely a letáky, které se akorát ve výrobě přiloží k výrobku. Když přijde ráno objednávka, v šest večer už ji odváží kamion a druhý den v šest ráno ji už náš klient používá ve výrobě. Schopnost rychlé reakce je podle mě naše velká konkurenční výhoda.

Držíte tedy velkou zásobu materiálu, abyste byli připraveni na jakoukoliv situaci?

V tom spočívá naše know-how. Nějakou zásobu tu máme, ale snažíme se ji udržet na minimální úrovni. Díky moderním technologiím a nasmlouvání dodavatelů lze nastavit celý řetězec tak, že fungujeme s nízkými zásobami a přitom dodržujeme časy dodání do 24, případně 48 hodin.

Jaké služby s přidanou hodnotou poskytujete zde v Brně?

Nejvíce se zde věnujeme právě balení výrobků, se kterým ale navíc souvisí i lokalizace zařízení, instalace softwaru anebo firmwaru a zásobování výroby připravenými kity. Dále se tu zabýváme také vracením neshodných produktů, tedy zpětnou logistikou, máme vlastní laboratoř pro testování obalů a k těmto službám je potřeba připočítat i organizaci všeho, co je před a za. Máme tak celou řadu dodavatelů tiskovin, krabic a dalších komponent, ale také máme oddělení, které se zaměřuje na přepravní logistiku. Protože jsme nadnárodní firma, máme výhodnější transportní sazby oproti menším společnostem a to nám dává poměrně slušnou konkurenční výhodu.

Zároveň zákazníkům poskytujeme podporu i v oblasti celních záležitostí v rámci dopravy mimo Evropskou unii. Jsme držiteli certifikátů, které nám i našim klientům zjednodušují importní celní řízení, celý proces je rychlejší. Pro naše zákazníky je také zajímavé vyrábět pod celním dohledem tam, kde skladba komponentů a hotového výrobku umožňuje snížit clo, nebo jen prostě z důvodu oddálení platby cla s pozitivním dopadem na cash-flow.

Můžete popsat vaši část řetězce na nějakém konkrétním produktu? Například telefonu?

Zaprvé zajistíme dovoz mobilního telefonu od výrobce k nám, případně nákup příslušenství, ať už jsou to kabely, CD disky či obalový materiál. Dále do telefonu nahrajeme dle destinace firmware a software a pomůžeme klientovi s přístupem na daný trh. To znamená konfiguraci obalů, aby vše splňovalo pravidla dané země, zajistíme distribuci do distribučních center či rovnou do obchodních řetězců a postaráme se, aby byl přístroj ve správném okamžiku na správném místě. Zákazník si tak nemusí o tuto část logistiky dělat starosti.

S jakými přepravními partnery spolupracujete?

Těch je celá řada a záleží na mnoha okolnostech. Vzhledem k tomu, že si často necháváme přepravovat drahé zásilky, jako jsou paměťové karty, mikroprocesory a mobilní telefony, především víme, na kterého přepravce je spolehnutí. Snažíme se zavádět co nejvíce opatření, aby produkt došel na místo určení v pořádku, ale bohužel i dnes v Evropě stále dochází k vykrádání zásilek, a to nejen na zastávkách, ale i po cestě a v distribučních skladech.

Jednou jsme tak dokonce zajišťovali přepravu s ozbrojenou eskortou. Kolonu tří kamionů hlídala tři vozidla privátní eskorty. Každá paleta byla z bezpečnostních důvodů vybavena schovanými GPS moduly a každý kamion měl dva řidiče, aby se mohli střídat. Jelo se bez zastávky až k cílovému zákazníkovi.

Jaké služby chcete v České republice dále rozvíjet?

2

Máme jednoho kooperativního a jednoho manipulačního robota. Byť jsme z tisíce zaměstnanců zatím nahradili dva, posouvá nás to dále a to je hlavní.

Chceme rozšiřovat naše služby na poli B2C. Například na našich pobočkách v Americe a Nizozemsku už funguje model, kdy si koncový zákazník objedná zboží přímo od výrobce, našeho klienta, a ModusLink se postará o doručení zásilky. Tento model prezentujeme pod názvem Four minutes click to ship, protože už čtyři minuty od objednání je zboží vychystané a připravené k expedici.

Na jakém principu tento systém funguje?

Jde o naši technologickou a procesní inovaci, za kterou jsme v zahraničí dostali již několik ocenění. Zjednodušeně to funguje tak, že informace o objednávce z internetového obchodu na stránkách výrobce se okamžitě dostane do našeho interního systému a díky moderním technologiím je bleskurychle vychystána. Podle posledních dat z Holandska už nám to od kliknutí k expedici trvá pouze tři minuty a 15 vteřin.

Jaké výhody toto nastavení on-line prodeje má pro vaše klienty?

Vedle toho, že se nadále nemusí starat o dopravu, skladování, vychystání a distribuci, je hlavní výhodou, že si sami určují podmínky prodeje. Internetové obchody mají často řadu pravidel a ze své silné pozice stanovují konečnou cenu produktu. Výhoda vlastního on-line prodeje je, že si firma může zvolit vlastní úroveň marže, a má tak nad prodejem absolutní kontrolu.

Další velká přidaná hodnota spočívá v tom, že výrobce má všechna data a informace. Když bude distribuovat zboží přes standardní e-shop, nedostane zpětnou vazbu o tom, kdo a kolik zboží kupuje či z jaké země pochází. Tyto informace, díky kterým firma dokáže identifikovat možný způsob zlepšení své distribuce a třeba i zvýšit prodeje, jsou k nezaplacení.

Kdy byste tuto službu chtěli začít nabízet zde na vaší pobočce v České republice?

Na implementaci jsme již připravení a ve chvíli, kdy se rozhodneme, můžeme službu za dva měsíce nastartovat. Nyní máme prvotní setkání s potenciálními klienty, se kterými řešíme míru poptávky po této službě v této části Evropy.

Pro jaké klienty je služba určena?

Mohou to být velké korporace, ale v zahraničí jsme se setkali s tím, že to jsou i menší firmy. Například start-upy, které si nemohou dovolit diktát velkých e-shopů s jejich tlakem na cenu. Poskytujeme ale tuto službu i jednomu velkému klientovi, který působí celosvětově. V tom spočívá i další výhoda ModusLinku, který má také globální pokrytí.

Odhalit chyby, než se stanou

Zmiňoval jste, že tady v Brně máte vlastní testovací laboratoř, k čemu ji využíváte?

Pro jednoho z našich klientů jsme začali dělat testování produktů v transportních podmínkách. Během přepravy, ať už silniční, železniční, letecké či námořní, na produkt a jeho obal působí celá řada vlivů, například vibrace, nárazy, proměny vlhkosti či teploty. Všechny tyto jevy jsme schopni u nás v laboratoři simulovat a otestovat, jaký vliv na produkt dané transportní podmínky mají.

Když nám dá klient k dispozici své vzorky, jsme schopni například říct, kde bude docházet k odřeninám anebo kde se na obalu nacházejí slabá místa, kvůli kterým by při běžném zacházení docházelo k většímu počtu poškození a tím pádem i reklamací.

Jakým způsobem se testování obalů projeví na počtu reklamací?

Hlavním přínosem centra je, že jsme schopni chyby v konstrukci balení odhalit ještě předtím, než se vůbec produkt dostane do výroby. Od klienta si včas vyžádáme podklady, dodavatelé nám zpracují vzorky balení a my testujeme finální podobu produktu. Můžeme tak včas upozornit na to, jaké chyby je potřeba odladit.

Kdyby k tomuto kroku nedošlo a konstrukční chyba obalu by se dostala v masovém měřítku na trh, bude v lepším případě docházet k vyššímu počtu reklamací. V horším případě pak může dojít až na stažení produktu z trhu. V případě velkých firem to jsou vícenáklady dosahující astronomických výšin.

PETR JUREČKA

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojního inženýrství se specializací na mechaniku těles a mechatroniku. Po škole nastoupil do společnosti Lexmark International Czech, kde vystoupal až na pozici Engineering Group Manager.

Od roku 2007 pak procházel různými místy ve společnosti ModusLink Czech. Od manažera produkce a operací přes regionálního ředitele operací až po vedoucího pobočky. Generálním ředitelem je od září minulého roku.

Využíváte testovací centrum i v jiných případech než při uvádění produktů na trh?

Ano, využíváme jej také jako způsob obrany. Měli jsme zde případ, kdy u nás náš zákazník reklamoval velké množství rozlepených produktů a chtěl po nás uhradit vícenáklady spojené s přepravou a opětovným balením. Udělali jsme si proto šetření u nás v laboratoři a zkoušeli jsme různě zalepené produkty. Nakonec jsme zjistili, že chyba nebyla na naší straně, ale na straně jednoho z jejich dodavatelů lepicích štítků, který nepovoleně změnil složení lepidla. Díky testovacímu centru jsme se tak vyhnuli těmto nákladům a poskytli jsme našemu klientovi argumenty pro to, aby si usměrnil své dodavatele.

Jaké vlastnosti na obalech testujete?

Dokážeme sledovat celou řadu parametrů. Záleží na klientovi, jaká základní kritéria si nastaví. Některé firmě nevadí, když je obal poškrábaný, hlavně když je výrobek nepoškozený. Jiná firma chce mít i obal naprosto "vyžehlený".

Navrhujete tedy vašim klientům i vlastní obaly?

Vlastní designérské centrum nemáme, klientům akorát dáváme doporučení, jak balení upravit tak, aby bylo efektivní při výrobě a ještě lépe produkt chránilo. Také firmám poskytujeme informace o tom, zda produkt není v daném balení nepřátelský pro automatizaci ve výrobním procesu či skladování. Tyto detaily totiž často znamenají, že se výroba zbytečně prodraží. I když je to třeba jen o pár eurocentů na kus, tak v milionech kusů, které naši klienti produkují, jde o velké peníze.

Jak může být obal nepřátelský k automatizaci?

Je to dané především konstrukcí. Řada firem se vyžívá v tom, že každý produkt má specifický design, aby se nějakým způsobem odlišili od ostatních produktů na trhu. To ale jde ale proti smyslu automatizace. Pokud chce firma ušetřit, pak je potřeba variabilitu omezit. Například tak, že konstrukce zůstane stejná a bude se měnit pouze potisk.

Jak zákazníci reagují na vaše doporučení? Stane se někdy, že neuposlechnou vaší rady?

Pokud zákazníkovi nevadí vizuální či funkční vady, je to jeho rozhodnutí. Naší povinností je jen na to upozornit. Klienti jsou ale v tomto ohledu velice opatrní. V dnešní době je nereálné, aby náš klient dal na trh produkt s nějakým rizikem. Důvod, proč testy obalů vítají, je právě ten, že pak mají stoprocentní jistotu, že reklamace budou minimální. Špatná reputace na trhu je něco, co se valí jako lavina, a způsob, jak se jí efektivně bránit, je mít kvalitní výrobek.

Máme dva roboty

Vaše procesy vyžadují velké množství manuální práce a pracovníků je na českém trhu stále méně. Plánujete nějakou část svých procesů automatizovat?

Všechny firmy se dnes snaží nějakým způsobem nahradit lidskou sílu stroji. Nechceme být pozadu, a tak se také díváme, jak udělat věci rychleji a efektivněji, což jde s nasazením moderních technologií ruku v ruce.

Bezpapírové sklady, manipulace pomocí jednoúčelových strojů či zaskladňování palet pomocí regálových zakladačů bez obsluhy jsou dnes již poměrně hodně rozšířené. Nahradit ale operátory například kooperativními roboty při balení výrobků je zatím okrajová záležitost, i když návratnost investice do takové technologie je i u nás už zajímavá. Problémem je vysoká komplexita operací.

Není problém koupit robota za 50 tisíc dolarů, ale vymyslet tu pravou integraci, změnit design výrobku, odsouhlasit změnu s klientem, aby robot dokázal stoprocentně nahradit člověka, to už je inženýrský oříšek. Problémem také v oblasti balení výrobků bývá, že poslední slovo má u výrobců většinou marketing.

Jaké oblasti máte u vás v provozu v plánu zautomatizovat?

V současnosti máme dva roboty. Jednoho kooperativního robota Yumi od společnosti ABB a jednoho manipulačního robota, který pracuje v kleci. Našli jsme pro ně zatím dvě uplatnění, kde jsou naše procesy natolik generické, aby je bylo možné zautomatizovat mezi vícero klienty.

Na jakou pozici jste nasadili kolaborativního robota?

V současnosti stojí u automatické baličky, kde by měl nahradit pracovníka, který vkládá jednotlivé hlavy elektrických kartáčků do sáčků, aby tak vznikla balení, která se ke kartáčkům přikládají. Tato aplikace je zatím ve fázi dolaďování. Tohoto robota je ale velice snadné rychle přeprogramovat, takže později jej budeme moci používat i v jiném procesu.

Jak nasazení robotů hodnotíte?

Samozřejmě díky tomu, že robot může pracovat o víkendu, v noci, bez přestávek a nároků na vyplacení přesčasů, je to pro firmu výhodné i s ohledem na to, že pracovníků je dnes na trhu velký nedostatek.

Návratnost je v současnosti menší než tři roky. Přináší to ale nejen spoustu výhod, ale i výzev. Byť jsme z tisíce zaměstnanců zatím nahradili dva, posouvá nás to dále a to je hlavní. Snažíme se ale investovat nejen do technologií, ale i do odborníků, kteří nám pomáhají optimalizovat procesy.

Čeho chcete optimalizací dosáhnout?

Žijeme ve věku internetu a registrujeme tak daleko větší ústup poptávky po tradičních službách, jako je factory feed, a růst poptávky po službách spojených s internetem a trhem B2C. Začínáme se proto ubírat tímto směrem. Vidíme potenciál v internetu věcí a rádi bychom službu Four minutes click to ship zdokonalili tak, aby od kliknutí k vychystání uběhly pouze dvě minuty. Formujeme proto novou strategii, se kterou se chystáme oslovit trh a nabídnout ještě reálnější přidanou hodnotu než dnes.

Související